NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

23 januari 2023

Nederlandse Werkgroep Endocriene Chirurgie

De werkgroep heeft als missie endocriene chirurgische zorg in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en daar te behouden door kennis te delen, doelmatig te werk gaan en kwaliteit inzichtelijk te maken.
Met de toenemende differentiatie en verregaande specialisatie is het nodig dat wij als endocrien veld elkaar makkelijker kunnen vinden. Daarom denken wij dat de tijd is gekomen om als werkgroep verder te professionaliseren
en lidmaatschap mogelijk te maken.

Graag nodigen we eenieder met interesse in de Endocriene Chirurgie uit om lid te worden van de werkgroep, u kunt zich aanmelden via de website.

  • Er is geen contributie verschuldigd
  • Leden ontvangen de nieuwsbrief
  • Leden zijn welkom aan te sluiten bij de openbare vergaderingen van de werkgroep (twee keer per jaar)

De eerste openbare vergadering zal plaats vinden op 21 februari 2023 van 17.30 tot 19.00 uur, waarbij een deel van de tijd zal worden besteed aan een wetenschapsupdate. Er zal een agenda met Teams-deelnamelink worden rondgestuurd naar alle leden.

Wij hopen u dan te zien!

 

Nieuwsbrief januari 2023