NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

Herziene richtlijnmodules Melanoom definitief

Herziene richtlijnmodules Melanoom definitief

De richtlijn Melanoom die op initiatief van de NVvH is herzien is definitief. U kunt de richtlijn inzien via de richlijnendatabase, klik hier voor de rechtstreekse link.

De NVvH wil de deelnemers die zitting hebben gehad in de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de concept richtlijnmodules danken voor hun inzet!