NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

National eHealth Living Lab (NeLL)

National eHealth Living Lab (NeLL)

Er zijn meerdere (landelijke) initiatieven die behulpzaam kunnen zijn, wanneer u met ‘innovatie’ aan de slag wilt gaan. Eén van deze initiatieven is het National eHealth Living Lab (NeLL).

National eHealth Living Lab (NeLL)

Het National eHealth Living Lab (NeLL) heeft tot doel om toekomstbestendige zorg te ontwikkelen: de juiste zorg voor de patiënt op de juiste plek, tegen de juiste prijs. Efficiënt, effectief én zo prettig mogelijk voor een ieder die bij de zorg betrokken is. eHealth speelt hierbij een belangrijke rol.

Het National eHealth Living Lab faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar eHealth, bijvoorbeeld door methodieken (denk aan apps) te valideren of te ondersteunen bij implementatie. Ook kan NeLL ondersteunen bij het zoeken van financiële middelen voor onderzoek.

Bent u als chirurg actief op het terrein van eHealth? Dan is het de moeite waard om even een kijkje te nemen op de website van NeLL. Hier vindt u een overzicht van de projecten die door NeLL zijn ondersteund.

De rol van eHealth

eHealth zal een grote rol spelen in de zorg van morgen. Maar eHealth wordt alleen succesvol wanneer het volledig geïntegreerd is in reguliere zorg. Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk te weten welke digitale zorgtoepassingen werken en welke niet. Wetenschappelijk onderzoek is dan ook een must.

NeLL faciliteert langlopend en kortdurend wetenschappelijk onderzoek naar eHealth, loopt voorop bij het ontwikkelen van validatie methodieken en heeft een voortrekkersrol bij de totstandkoming van internationaal geldende eHealth-standaarden.

Het NeLL netwerk

Het netwerk van NeLL is divers en bestaat onder andere uit (zorg)consumenten, (zorg)professionals, studenten, wetenschappers en beleidsmakers. Zowel binnen als buiten de eigen landsgrenzen zijn de banden met andere instellingen, organisaties en universiteiten uitstekend. Er wordt bijvoorbeeld intensief samengewerkt met Stanford University in Californië, Chinese University of Hong Kong en Fudan University in Shanghai.

Wat NeLL doet

Onderzoeken - NeLL faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar en validatie en toetsing van eHealth zodat we komen tot bewezen doelmatige digitale zorgtoepassingen welke geïmplementeerd kunnen worden in de uitstekende zorg zoals we die vandaag de dag al kennen.

Delen - NeLL bundelt alle activiteiten op het gebied van eHealth. Nieuws, inzichten en kennis wordt pro-actief gedeeld, evenals alle resultaten opgedaan tijdens studies, onderzoeken en samenwerkingen binnen het netwerk.

Verbinden - Door verschillende partijen met elkaar te verbinden doet het netwerk gezamenlijk nieuwe inzichten op. Onderling delen de netwerkleden kennis en informatie én inspireren en versterken zij elkaar. Zo komen we samen tot de best mogelijke resultaten.

Faciliteren - Regelmatig biedt NeLL haar netwerk-leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens diverse kennissessies en inspirerende netwerk-bijeenkomsten.

Hoe verhoudt NeLL zich tot HI-NL?

HI-NL richt zich voornamelijk op het verbinden van mensen en partijen en helpt een ontwikkelaar middels ronde tafels bij de verdere ontwikkeling/productie/implementatie van de digitale zorgtoepassing. HI-NL vervult de rol van accelerator. Omdat HI-NL zelf geen onderzoek uitvoert, zijn NeLL en HI-NL op dit onderdeel complementair. Wanneer tijdens een ronde tafel blijkt dat onderzoek nodig is, kan NeLL hiervoor een geschikte partner zijn, mits het type onderzoek past bij de kennis en expertise van NeLL.