NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

11 januari 2023

In gesprek met nieuwe Secretaris Kwaliteit & Veiligheid: Lideke van der Steeg

In gesprek met nieuwe Secretaris Kwaliteit & Veiligheid: Lideke van der Steeg

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVvH op vrijdag 18 november is dr. Lideke van der Steeg toegetreden tot het Algemeen Bestuur. Ze volgt dr. Hein Stockmann op als Secretaris Kwaliteit & Veiligheid. Tijd om kennis te maken.

Waarom heb je besloten om je voor deze portefeuille kandidaat te stellen?
“Van 2017-2019 zat ik als voorzitter van de NVKC in het Algemeen Bestuur en dat vond ik ontzettend leuk. Ik merkte toen dat ik me graag nog meer met het overkoepelend beleid van de NVVH wilde bezig houden en niet alleen met de belangen van de kinderchirurgie. Dus toen deze portefeuille vrij kwam, heb ik me kandidaat gesteld. Kwaliteit is wel een rode draad voor mij. Ik ben gepromoveerd op kwaliteit van leven bij borstkankerpatiënten en heb als kinderchirurg veel onderzoek gedaan naar kwaliteit van leven bij aangeboren aandoeningen. Kwaliteit van zorg hangt in mijn ogen heel erg samen met kwaliteit van leven zowel voor de patiënten, maar ook voor de chirurgen. Door het hebben van een goed kwaliteitsbeleid voor de hele vereniging bieden we de chirurgen de ruimte om zich steeds verder te verbeteren en maken we de zorg voor onze patiënten steeds beter.”

Welke belangrijke thema’s spelen er momenteel in de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid?
“Het belangrijkste thema op dit moment is denk ik het Integraal Zorg Akkoord en de consequenties die dit gaat hebben voor de inrichting van de zorg. Er zijn een aantal ontwikkelingen geschetst die veel invloed kunnen hebben op de (chirurgische) zorg zoals het ophogen van de normen naar 50-100 en de inrichting van de spoedzorg. Dit zijn natuurlijk onderwerpen die bij onze leden leven en die ook voor onrust kunnen zorgen. Voor de Secretaris Kwaliteit dus thema’s om bovenop te zitten en te zorgen dat iedereen op de hoogte is en blijft van wat er speelt en waar nodig input kan leveren hoe we hiermee verder moeten.”

In 2023 komt er een nieuw strategisch beleidsplan vanuit de vereniging. Is er een thema binnen jouw portefeuille die je de komende 4 jaar op de agenda zou willen zetten?  
“Eigenlijk hebben Hein en Auke de afgelopen jaren alle belangrijke onderwerpen, zoals Fit to Perform, de normering- en certificeringscyclus en de visitaties al goed op de agenda gezet. Het is nu zaak om de ontwikkelingen in het zorglandschap binnen deze onderwerpen goed in de gaten te houden en te zorgen dat de NVVH invloed blijft houden op het beleid, zoals dat geformuleerd wordt vanuit het ministerie en de FMS. Dat zullen belangrijke onderwerpen worden binnen het strategisch beleidsplan.”

Wat zou je tijdens jouw rol als secretaris willen bereiken de komende 3-6 jaar?
“Samen beslissen is een belangrijk onderwerp binnen de zorg. Er zijn wel belangrijke randvoorwaarden om de patiënt daadwerkelijk de mogelijkheid te geven om samen te beslissen over zijn/haar behandeling. Met name patiënt gerelateerde uitkomsten (PROMS) en uitkomst gestuurde data zijn belangrijk om ‘patient journeys’ en de ‘patiënt zoals ik’ gesprekken in de spreekkamer mogelijk te maken. Data verzameling ten behoeve van samen beslissen zonder extra belasting van de chirurg is hierbij essentieel. Op dit moment zijn HIX en EPIC niet de meest meewerkende partners wat betreft data-uitwisseling en data-opslag, terwijl dat wel een voorwaarde is voor het samen beslissen. Hier zullen we dus meer tijd en energie in moeten stoppen.”