NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 februari 2020

Voorzitter NVvH Jaap Bonjer reflecteert op essays Guus van Montfort

Voorzitter NVvH Jaap Bonjer reflecteert op essays Guus van Montfort
Op 18 februari hebben prof. dr. Guus van Montfort en mr. Rob van Wylick de drie essays ‘Zorg in perspectief van de cliënt’ aangeboden aan de vaste commissie voor VWS. Antje Diertens (D66) nam de essays namens de commissie in ontvangst.

Prosumentenmodel
In de drie essays staat het ‘prosumentenmodel’ centraal als actueel en toekomstig model voor de organisatie van de zorg. Door veranderingen bij cliënten (beter opgeleid, beter geïnformeerd, een betere inkomenspositie) én door technologische ontwikkelingen zien we dat de cliënt veel meer zelf regie gaat nemen en (deels) eigen zorg gaat verlenen. De zorgvrager wordt dus zorgverlener; het onderscheid tussen consument en producent vervaagt. Eén en ander analoog aan ontwikkelingen in de bankensector en de energieproductie.

Wachten op Google Maps voor in de buik
Namens de NVvH heeft Jaap Bonjer toegelicht dat de technologische ontwikkelingen binnen de medisch specialistische zorg en de chirurgie razendsnel gaan: ‘het is wachten op de Google Maps voor in de buik’. Wetenschappelijke onderbouwing van ons handelen blijft van belang. Op basis van uitkomsten van onderzoek kunnen we behandelingen blijvend verbeteren, waarbij essentieel wordt om deze data ook te ontsluiten voor overleg met patiënten in de spreekkamer. Een van de redenen waarom de NVvH de komende jaren inzet op Samen Beslissen.

Andere sprekers tijdens de bijenkomst die in Nieuwspoort plaats vond waren: Alexander Rinnooy Kan (lid Eerste Kamer D66), Ad Melkert (voorzitter NVZ) en Jan Smelik (coördinator NLZVE en lid kwaliteitsraad ZIN). Ook zij hebben benadrukt dat het belangrijk is om de patiënt als vertrekpunt te nemen wanneer nagedacht wordt over de organisatie van de zorg.