NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

22 juni 2022

‘Spoed Eisende Heelkunde’ gepubliceerd

‘Spoed Eisende Heelkunde’ gepubliceerd

Iedere patiënt verdient de beste dokter. In het geval van de chirurgische patiënt is dat een chirurg. Daarom vinden de leden van de NVvH dat de chirurg in Nederland verantwoordelijk is voor de (ongedifferentieerde) chirurgische patiënt, óók in de acute keten. Dit betreft volwassen patiënten met chirurgische infecties, traumatisch letsel, buikklachten en/of vaatlijden en kinderen met een acute buik of traumatisch letsel.

Samenwerking met andere beroepsbeoefenaren is essentieel. Onder verantwoordelijkheid van de chirurg worden op de spoedeisende hulp chirurgische taken uitgevoerd door SEH-artsen en andere taakherschikkers. 

Het uitspreken van de ambitie dat de chirurg in Nederland verantwoordelijk is voor de chirurgische patiënt, ook in de acute keten, is niet betekenisloos. De komende jaren stimuleert en ondersteunt de NVvH haar leden om aan de slag te gaan daar waar de verantwoordelijkheid en actieve bijdrage van de chirurg in de acute keten onvoldoende geborgd is. Noblesse oblige.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat de acute zorg een belangrijk onderdeel van ons werk is. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

  • dat de patiënt de beste zorg verdient;
  • dat toekomstig chirurgen goed opgeleid moeten blijven worden;
  • dat zorgprocessen doelmatig moeten worden ingeregeld;
  • dat onnodige kosten voorkomen moeten worden.

Het position paper ‘Spoed Eisende Heelkunde’ is onder voorzitterschap van Dennis den Hartog opgesteld door de Werkgroep Acute Zorg. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2022 bleek er groot draagvlak voor de inhoud.

Mogelijk heeft u naar aanleiding van voorgaande nog vragen? In dat geval kunt u het beste contact opnemen met drs. H.A. (Hillie) Beumer MA via h.beumer@heelkunde.nl of 06 25036419.