NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

12 mei 2022

Even voorstellen: de drijvende krachten achter de werkgroep Prehabilitatie van de NVvH

De werkgroep Prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is gemandateerd om de landelijke implementatie van prehabilitatie te ondersteunen. 

Door een uniform multimodaal programma in het colorectale zorgpad te integreren en hierbij gegevens te verzamelen, kan meer bewijslast worden verzameld. Zowel landelijk, maar ook regionaal en lokaal, zijn de leden van de werkgroep actief op het gebied van prehabilitatie.

Bekijk de publicatie (NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:105-8)