NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

25 april 2022

Enquete liesbreukregistratie

Vanuit de politiek is er een eis om de zorg in Nederland transparanter te maken. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om 50% van de ziektelast transparant te maken.
Te beginnen met de liesbreukchirurgie. De manier waarop dit beoogd wordt is met registratie van kwaliteit gerelateerde uitkomsten.

De NVvH is aangewezen om dergelijke registratie te verwezenlijken. De NVvH heeft de DHS (Dutch Hernia Society) benaderd met de vraag hoe wij door registratie de zorg transparant kunnen maken en wat daarvoor nodig is.
Het doel van de DHS en de NVvH is: géén registratielast en de focus leggen op het verbeteren van de kwaliteit.

In samenwerking met de DICA is er een lijst opgesteld van gegevens die nu al automatisch uit het EPD geëxporteerd kunnen worden, deze vindt u verderop in de enquête.
Als we geen verdere actie ondernemen, zal de registratie hiertoe beperkt blijven. Dit is dus het moment om uw mening over de inrichting van de registratie te laten horen.
Wat is relevant om te registreren?

Liesbreukregistratie in Nederland (google.com)

De uitkomsten van deze enquête zullen tijdens een symposium op de Chirurgendagen 2022 gepresenteerd worden. Daar zal ook ruimte zijn voor een interactieve discussie over dit onderwerp.

Wij danken u, mede namens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, zeer voor uw medewerking.
Mocht er binnen uw vakgroep een chirurg zijn die deze enquête onverhoopt niet heeft ontvangen, schroom dan niet om deze door te sturen.

Namens het bestuur van de DHS, het bestuur van de NVGIC, en het bestuur van de NVvH,

Marijn Poelman
Peter van Duijvendijk
Hein Stockmann
Floris den Hartog

Als u, naar aanleiding van deze enquête, vragen of opmerkingen heeft, kunt u vrijblijvend e-mailen naar f.denhartog@erasmusmc.nl