Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Bestuurswisseling 22 november

Bestuurswisseling 22 november

Bestuurswisseling 22 november

Op 22 november a.s. loopt de zittingstermijn van de huidige voorzitter,  dhr. dr. J.C.A. de Mol van Otterloo (Alexander) af. Conform statuten is de huidige vicevoorzitter, dhr. prof. dr. H.J. Bonjer (Jaap), terstond herkiesbaar als zijn opvolger.

Dit betekent dat de functie van vicevoorzitter vacant komt. Volgens goed gebruik is de voorzitter - en zo ook de vicevoorzitter - afwisselend uit een academisch en perifeer ziekenhuis benoemd. De door de Ledenvergadering te benoemen vicevoorzitter zal om die reden afkomstig zijn uit een perifeer ziekenhuis. Het Algemeen Bestuur draagt Dhr. dr. B.H.P. Elsman (Bernard) voor als kandidaat voor het vicevoorzitterschap. NVvH-leden zijn tot 7 november in de gelegenheid eventuele tegenkandidaten schriftelijk voor te dragen bij het bestuur. 

Op 22 november a.s. verloopt ook de zittingstermijn van de huidige secretaris Kwaliteit & Veiligheid, dr. H.B.A.C. Stockmann (Hein). Hij stelt zich wederom voor een volgende zittingsperiode herkiesbaar.