NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

18 november 2021

Chirurgendagen 2021 Beeld - Vorming: Toekomst

Chirurgendagen 2021 Beeld - Vorming: Toekomst

Voor het congresjaar 2021 is gekozen voor het thema 'Beeld - Vorming'. Denkt u aan beeldvorming, dan denkt u wellicht al snel aan medische beeldvorming voor het stellen van een diagnose, of beeldvorming om ziekten op te sporen, medische ingrepen te ondersteunen of een behandeling te evalueren.

Maar beeldvorming gaat ook over het ontstaansproces van een beeld over een persoon, groep of kwestie. Deze wisselwerking tussen beelden en onze eigen opvattingen kunnen we beïnvloeden. Zo bent u gedurende de dag continu bezig om bepaalde beelden om te zetten naar signalen in de hersenen en derhalve een beeld te vormen. (Sociale) Media spelen hier een belangrijke rol in.

  • Voorjaarsdag 2021 Beeld - Vorming: Hier & Nu
    Online eendaagscongres op vrijdag 21 mei
    Terugblik online Voorjaarsdag 2021
  • Chirurgendagen 2021 Beeld - Vorming: Toekomst
    Indien de maatregelen toelaten fysieke dagen op donderdag 18 en vrijdag 19 november NH Koningshof - Veldhoven

De congrescommissie wenst u veel mooie (online) ontmoetingen en een leerzaam congresjaar met hopelijk een fysieke bijeenkomt in de Koningshof! 

COVID-19
De Congrescommissie houdt de ontwikkelingen op het gebied van de Corona regelgeving nauwlettend in de gaten. Indien de corona-maatregelen het toelaten dan bieden we een fysiek congres aan, hier gaan wij vooralsnog van uit. Deelnemers worden nader geinformeerd over de geldende maatregelen tijdens het congres.