NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

26 juni 2024

Connecting Communities: Hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg

Connecting Communities: Hét congres over de sociale benadering palliatieve zorg

 

Mensen met een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte of kwetsbaarheid door ouderdom willen vaak mee kunnen blijven doen in de samenleving. Naast goede zorg willen ze blijven werken, naar school gaan of studeren, sociale contacten onderhouden en passend wonen. In het dagelijks leven blijkt dat niet zo eenvoudig.  
 
Sociale benadering
In dit congres ligt de nadruk op de sociale benadering van palliatieve zorg voor goede kwaliteit van leven. Naast lichamelijk welzijn gaat het om mentaal en sociaal welbevinden, zingeving en betekenisvolle relaties. Dat bereiken we met passende zorg en ondersteuning die aansluit bij waarden, wensen en de leefomgeving van mensen in de palliatieve levensfase, hun mantelzorgers en naasten. Passende zorg vraagt om samenwerking van professionals en vrijwilligers in het zorg- en sociaal domein. En om verbinding van de formele met de informele zorg in buurten en actieve betrokkenheid van inwoners zelf.  
 
Wil je je kijk op palliatieve zorg verbreden en uitdiepen in één middag en kennismaken met nieuwe perspectieven op passende zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste fase van hun leven? Noteer dan deze datum in je agenda en schrijf je in. Ontmoet inspirerende sprekers, nieuwe initiatieven en voorbeelden uit de praktijk, ontdek wat je daarvan kunt leren en praat mee op woensdagmiddag 26 juni van 13.00-17.00 uur in de Jaarbeurs Utrecht.