NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

22 maart 2024

5e congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer

Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer
Het stimuleren van een gezonde leefstijl om te voorkomen dat zorg nodig is, is één van de speerpunten in het Integraal Zorgakkoord: ‘Samen werken aan gezonde zorg‘.

Leefstijlgeneeskunde krijgt een steeds belangrijkere rol in de spreekkamer. Waar tot voor kort leefstijl vooral gezien werd als middel ter preventie van aandoeningen, wordt het nu ook in toenemende mate ingezet in de behandeling van chronische ziekten. Voeding, beweging, ontspanning, slaap, sociale contacten en zingeving dragen positief bij aan de behandeling van onder andere COPD, hart- en vaatziekten en diabetes.

Maar wat houdt een gezonde leefstijl nu precies in? Wat werkt en wat niet? En hoe kunt u het inzetten in uw klinische praktijk, met en bij uw patiënten? Dat is het thema van het 5e congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer.

Leefstijlgeneeskunde toepasbaar gemaakt
Het congres behandelt preventie en behandeling van veel voorkomende aandoeningen vanuit het perspectief van de leefstijlgeneeskunde. De sprekers zijn afkomstig uit praktijk en wetenschap en vertellen over alle belangrijke pijlers van een gezonde leefstijl. Zo krijgt u praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan in uw spreekkamer!

Dit congres is voor iedereen die patiënten behandelt en begeleidt, en die zich wel eens afvraagt of het ook anders kan; meer gezondheid en kwaliteit van leven, minder medicijnen en bijwerkingen, meer eigen regie van patiënten en meer werkplezier.

Waarom deelnemen aan dit congres voor u belangrijk is

  • 1-daags congres voor iedereen die patiënten behandelt en begeleidt
  • Alle belangrijke pijlers van een gezonde leefstijl belicht
  • Wetenschappelijk gefundeerde informatie over de effecten van leefstijlgeneeskunde
  • Sprekers uit praktijk en wetenschap delen praktische handvatten om te zetten in uw spreekkamer
  • Met veel aandacht voor gesprekstechnieken en begeleiding van de patiënt

Meer informatie
Inschrijven