NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

06 februari 2024

OPTIMA-symposium

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de door NWA gehonoreerde OPTIMA-studie. Deze studie onderzoekt de impact van CMS-classificatie, UGT1A1-genotypering en enzymactiviteit in het darmmicrobioom op irinotecan effectiviteit en toxiciteit bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom.