NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 november 2023

Webinarreeks De Brede Basis

De NIV is gestart met een Webinarreeks De Brede Basis. We zien een toename van het aantal multimorbide chronische zieke patiënten, waardoor een brede basiskennis steeds belangrijker wordt. Aan de andere kant zien we dat in de afgelopen jaren subspecialisatie in bijna alle medische specialisaties zo dominant geworden is dat generalistische kennis dreigt te verdwijnen met het risico op fragmentatie van zorg.

De NIV wil dit voorkomen door de generalistische kennis bij het uitoefenen van het vak te borgen. De webinarreeks De Brede Basis speelt hierop in. De webinars zijn toegankelijk voor alle medisch specialisten, AIOS en ANIOS.

Deelname is voor AIOS/ANIOS gratis, voor leden 25 euro en voor niet leden (geen AIOS/ANIOS) 45 euro per webinar. De volgende webinars zijn door de NVvH geaccrediteerd:

Palliatieve zorg: woensdag 8 november 2023, 19.30- 21.00 uur
Klinische Farmacologie: woensdag 20 december 2023, 19:30 - 21:00 uur
Oncologie: woensdag 24 januari 2024, 19:30 - 21:00 uur