NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

13 oktober 2023

Wetenschapsdag Chirurgie Regio A 2023

De Wetenschapsdag Chirurgie Regio A zal dit jaar plaatsvinden op 13 oktober 2023 in het Felix meritis te Amsterdam.

Deze dag zal geheel in het teken staan van wetenschappelijk onderzoek, waarbij onderzoeksresultaten vanuit de regio zullen worden gepresenteerd op een unieke locatie in Amsterdam. De dag zal worden afgesloten met een borrel! 

Deelnemen kan als toehoorder, maar u wordt ook de kans geboden om uw onderzoeksresultaten aan gelijkgestemd publiek te presenteren.

We willen u hierbij van harte uitnodigen om uiterlijk 1 september een abstract in te dienen via de regiowebsite: Wetenschapsdag 2023 – Chirurgie.Amsterdam

Let op dat u zich ook aanmeldt voor de Wetenschapsdag als u een abstract indient!

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met wetenschapsdagchirurgie@amsterdamumc.nl