NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

24 juni 2023

CRPS Congres

CRPS vraagt een individuele patiëntgerichte behandeling op basis van sub-typering

De nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandeling vragen individueel gerichte zorg op grond van de onderliggende mechanismen bij CRPS. Niet alleen medicamenteus en invasief maar ook op het gebied van cognities, lichaamsfuncties, gevoelens en stemming bij CRPS en ervaren van pijn. Eveneens komen inzichten in de heterogeniteit bij de belevening van pijn, niet alleen tussen mannen en vrouwen maar ook bij kwetsbare populaties zoals laagopgeleiden en werklozen, aan de orde. Het leven met CRPS wordt in beeld gebracht.

Sprekers o.a. prof.dr. Huygen, prof.dr Bruehl (USA), drs. de Leeuw, dr. Lewis (UK), dr. Goebel (UK), drs. Mangnus, en dr. Waardenburg