NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

30 maart 2023

Innovational: de Chirurg als Ondernemer

Innovational: de Chirurg als Ondernemer

Op 30 maart 2023 van 18.00 uur tot 21.30 uur organiseert de NVvH Werkgroep Innovatie een Invitational. Tijdens de Innovational: de Chirurg als Ondernemer staan ondernemerschap en het belang om samen met industriële partijen te innoveren centraal.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Invitational. De bijeenkomst vindt fysiek plaats in het Anatomiegebouw in Utrecht; er is plaats voor maximaal 120 deelnemers. Aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst en ‘vol is vol’. Accreditatiepunten worden aangevraagd. Er wordt uitgebreid verslag gedaan van de bijeenkomst, zodat ook diegenen die niet aanwezig zijn kennis kunnen nemen van de inhoud.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het online registratieformulier:  Inschrijfformulier Invitational Innovatie

Let op: er is plaats voor maximaal 120 deelnemers, deze worden vergeven op volgorde van aanmelding.

Programma (onder voorbehoud)

17.00 – 18.00 uur

Inloop met buffet

18.00 – 18.30 uur

Welkom en delen actuele inzichten en ontwikkelingen door de Werkgroep Innovatie

Prof. dr. S. (Schelto) Kruijff)

18.30 – 19.15 uur

De start van een eigen bedrijf (werktitel)

Prof. dr. G.M (Go) van Dam

19.15 – 20.00 uur

Innoveren met Philips (werktitel)

Dr. C.E.V.B. (Stijn) Hazenberg & Prof. dr. J.A. (Joost) van Herwaarden

20.00 – 20.30 uur             

PAUZE

20.30 – 21.15 uur

Joint efforts in building digital surgery support

Prof. dr. I.A.M.J. (Ivo) Broeders & Sertac Guzel MSc (Directeur Ethicon Nederland)

21.15 – 21.30 uur  Afsluiting

Achtergrond
Het belang van (technologische) innovatie wordt door de NVvH onderschreven. In het Strategisch Beleidsplan ECHT Heelkunde 2020 – 2024 wordt daarom expliciet aandacht besteed aan dit onderwerp. De beroepsgroep heeft een belangrijke rol bij innovatie: als geen ander weten chirurgen wat er nodig is om hun beroepspraktijk te verbeteren.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Heelkunde is een werkgroep ingesteld. De Werkgroep Innovatie vormt een belangrijk klankbord voor bestuur en bureau en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid tot (onderlinge) inspiratie. Op meerdere onderwerpen vindt momenteel verdieping plaats: image guided surgery / fluorescentie imaging, beeldvormende technieken, AI / beeldherkenning digital surgery, 3D-Printing, robotchirurgie, training & opleiding en het ontwikkelen & implementeren innovatieve operatietechnieken. Kansrijke voorbeelden worden in beeld gebracht.

De Werkgroep Innovatie vindt het belangrijk om ervaringen te delen en om in een breder verband de dialoog aan te gaan over de wijze waarop chirurgische innovaties verder gebracht kunnen worden. In 2022 hebben wij gesproken over het belang van een duurzame samenwerking tussen de chirurgie en technische universiteiten. In 2023 richten wij ons op het starten van een eigen bedrijf en/of de samenwerking met (grote) industriële partijen.