NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

09 december 2022

NERASS Najaarscongres 2022

Dankzij onze botten, banden en gewrichten, aangestuurd door onze hersenen, staan wij dagelijks fier op onze benen en bewegen wij ons door de dag. Maar wat als één van de onderdelen van ons houdings- en bewegingsapparaat faalt of overbelast raakt? Als onze botten breken door osteoporose of een stressfractuur? Als onze gewrichten falen door tendinopathie of te lakse banden? Of als we doorgaan zonder te luisteren naar de signalen van overbelasting en er uiteindelijk chronische pijn ontstaat?

Het NERASS Najaarscongres “Over Belasting” behandeld o.a. osteoporose en de nieuwe aanpak volgens de nieuwste richtlijn, mechanismen van ontstaan van chronische pijn, hypermobiliteit van handgewrichten, tendinopathieën, consequenties van adipositias en meer. Deze onderwerpen en ook wat er aan te doen is, zullen op 9 december vanuit de perspectieven van de orthopeed, revalidatiearts, plastisch chirurg, sportarts, psycholoog, radioloog en endocrinoloog besproken worden.

Wanneer: vrijdag 9 december
Tijdstip: 09:30 - 17:00 uur
Locatie: St. Antionius Ziekenhuis te Woerden.