NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

28 september 2022

Lustrumavond Werkgroep Hand en Pols NOV

De werkgroep Hand en Pols van de NOV heeft zijn 10-jarig bestaan achter de rug en willen dat lustrum graag vieren! 

Op woensdag 28 september 2022 van 18.00 tot 22.00 uur zullen meerdere sprekers u bijpraten over de diagnostiek, behandeling en revalidatie van traumatische polsklachten. Aan het woord komen:
Job Doornberg - orthopedisch chirurg UMCG, Pascal Hanneman - traumachirurg MUMC, Jan Debeij - plastisch chirurg HAGA en Pierre-Yves Pennehouat - handtherapeut Voor de Hand.

Alle (aspirant) leden van de NOV, NVPC, NVVH en NVT worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen! 

Als u gebruik wilt maken van de catering dan dient u zich vóór 20 september in te schrijven. Inschrijven kan via nov@orthopeden.org. Wij verzoeken u vriendelijk uw BIG-nummer door te geven.

  • Tijdstip: 18.00-19.00 uur buffet, 19.00-22.00 uur sprekers
  • Kosten: geen
  • Locatie: Bar Beton, Pythagoraslaan 101 te Utrecht