NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

12 februari 2021

App Spoedeisende Hulp bij Kinderen gelanceerd

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen heeft een app gelanceerd met alle benodigde informatie voor de opvang van acuut zieke of traumatisch gewonde kinderen. Deze is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.

De app geeft just-in-time-informatie voor artsen en andere professionals die ernstig zieke of zwaargewonde kinderen moeten opvangen. De informatie wordt visueel en tekstueel gepresenteerd met het oog op een snelle kennisoverdracht bij spoedeisende situaties. Om het gebruik van de app onder deze omstandigheden te optimaliseren, ligt de nadruk op de meest essentiële informatie voor het zetten van de juiste eerste stappen in het gouden uur van de opvang.

De app is voor de Nederlandse praktijk gemaakt. Waar mogelijk is gebruikgemaakt van landelijke richtlijn en protocollen, die zijn gemaakt of worden onderschreven door de wetenschappelijke verenigingen. Voor situaties waarvoor nog geen landelijke richtlijnen of afspraken bestaan, worden behandelingen voorgesteld die zijn gefundeerd op expert opinion en best practice in de spoedeisende geneeskunde. Deze behandelingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met deskundige clinici binnen de kindergeneeskunde, kinderintensivecare, spoedeisende geneeskunde, anesthesiologie en kinder- en traumachirurgie.