NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

04 september 2020

Schoemakerprijzen 2020

Schoemakerprijzen 2020

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste (chirurgisch) proefschrift en voor de beste twee (chirurgische) publicaties, verschenen in het voorafgaande kalenderjaar.

Voor deelname aan de ‘Schoemakerprijzen 2020’ komt u in aanmerking indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en het proefschrift of de publicatie in 2019 is verschenen. Inzendingen voor deelname dienen in ACHTVOUD te worden gestuurd aan het Bureau van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.De sluitingsdatum voor inzending is 7 oktober 2020.

Jury
Er is een jury voor de ingezonden proefschriften en een voor de publicaties. Beide jury’s beoordelen op basis van de volgende criteria:
- Originaliteit
- Relevantie
- Heldere vraagstelling
- Type onderzoek
- Kwaliteit methodologie
- Beantwoordt de studie de vraag?
- Impactfactor van de publicaties
- Verandert deze studie de praktijk?
- Taalkunde

Prijzen
Beste proefschrift € 1.500,-
Beste publicatie € 750,-

Inzending
Inzendingen voor deelname dienen in ACHTVOUD te worden gestuurd aan:

Bureau Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
T.a.v. Rianne Tabak
Postbus 20061
3502 LB Utrecht

Wij ontvangen uw inzending graag uiterlijk 7 oktober 2020. Inzendingen die later binnenkomenkunnen helaas niet meer worden voorgelegd aan de jury. Bij onvoldoende inzendingen (minder dan 5) worden de dissertaties en/of publicaties bij de inzendingen van het daaropvolgende jaar gevoegd. De uitreiking van de prijzen vindt plaatstijdens tijdens de NVvH Najaarsdag op 27 november 2020.