NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

14 augustus 2020

AO Basiscursus

AO Basiscursus

De COVD-19 pandemie heeft ook zijn weerslag gehad op de onderwijsprogramma’s van de AO Foundation. Inmiddels heeft AO Nederland besloten om de in Nederland geplande AO cursussen tot 31 december 2020 te annuleren. Voor Nederland betekent dat dat de AO Basic Principles course in de eerste week van september niet doorgaat.

Om te voorkomen dat een groot aantal eerste en tweede jaars aios gedupeerd worden en om het gevaar van kennishiaat te verkleinen, organiseert de AO Foundation een aantal webinars. Deze zijn (ook) zeer geschikt voor de opleidingsassistenten. Klik voor meer informatie

Daarnaast is het mogelijk een online alternatief voor de AO Basisscursus te volgen. Deze e-course vervangt niet de gehele AO Basic Principles course maar behandelt wel de gehele theoretische grondslag. Meer informatie en mogelijkheden om in te schrijven zijn via deze link te vinden.

Tot slot onderzoekt het bestuur van AO Nederland om komend jaar twee AO Basic Principles courses te organiseren. De eerste zal dan in het voorjaar vallen, de tweede als vanouds in september.