NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 juli 2020

AI-drieluik: Dokteren in de digitale wereld

AI-drieluik: Dokteren in de digitale wereld

Artificial Intelligence (AI) is een veelbelovende technologie die steeds verder doordringt in de gezondheidzorg. Welke randvoorwaarden zijn nodig om verantwoord gebruik van AI in het ziekenhuis te borgen? Hoe beïnvloedt deze techniek het vak van de medisch specialist? Deze en andere vragen komen op dinsdag 8, 15 en 22 september in de speciale webinar drieluik aan bod. Deelname voor deze webinars is gratis.

Tijdens de webinars krijgt u als medisch specialist de handvatten om verantwoord te dokteren in de digitale wereld en worden ervaringen van medisch specialisten gedeeld bij het initiëren en implementeren van AI-toepassingen in het ziekenhuis

De webinars zijn toegankelijk voor alle medisch specialisten. Het drieluik behandelt in webinar 1 de basisprincipes van AI en algoritme, in webinar 2 het huidig en toekomstig gebruik van AI en in webinar 3 de implementatie van AI in de ziekenhuizen. Tijdens iedere webinar is er ruimte om in gesprek te gaan met de sprekers. Het is mogelijk zich voor het volledig drieluik aan te melden of voor één of twee van de afzonderlijke webinars.

Het drieluik wordt georganiseerd in het kader van het SKMS-project Kunstmatige Intelligentie. Hierin participeren onder voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) de wetenschappelijke verenigingen van de NVRO, NVNG, NVvR, NVVC, NIV en NVvH.

Direct aanmelden: https://www.formdesk.com/federatiemedischspecialisten/AI_dokteren_in_de_digitale_wereld

Accreditatie en aanmelden
Voor deze webinars is accreditatie aangevraagd bij ABAN, NVZA, NVKC en NVKF.

Aanmelden voor deze webinars kan tot 31 augustus.  

Programma

Dinsdag 8 september 19:30-21:00 uur- ALGORITMES ONTMASKERD
Het drieluik start met een introductie van AI en algoritmes. Bart ter Haar Romeny, emeritus professor Biomedical Image Analysis aan de TU, zal op een toegankelijke manier de techniek achter AI inzichtelijk maken. Tevens zal hij enkele voorbeelden toelichten van AI-toepassingen uit de gezondheidszorg. Voorts gaan Cathelijne Muller, voorzitter en mede-oprichter van ALLAI en lid van de High Level Expert Group on AI van de Europese Commissie en Gabrielle Speijer, radiotherapeut-oncoloog in het Hagaziekenhuis, in gesprek over het verantwoord gebruik van AI in de zorg. Hierin geven zij antwoord op de vraag waarom dokters zich bezig dienen te houden met AI en wat dit betekent in de praktijk.

Dinsdag 15 september 19:30-21:00 uur - HUIDIG EN TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN AI
Tijdens de tweede webinar wordt er ingegaan op de impact van AI op professionals binnen en buiten de zorg. Marleen Stikker, directeur en oprichter van Waag, schetst de risico’s van het gebruik van AI en de potentiële gevaren van het delen van informatie in de publieke ruimte en in de zorg. Tijdens de webinar worden handvatten aangereikt om te zorgen dat AI op de juiste manier wordt ingezet in de zorg.  Maneesh Juneja, digital Health futuroloog, bereikte met zijn TEDtalk: “you can’t care for patients you’re not human!” een groot publiek. Maneesh gaat tijdens de webinar in op de interactie tussen mens en computer en deelt geleerde lessen over hoe nieuwe technieken vooral níet moeten worden ingezet. AI wordt niet ingezet als vervanging van artsen, maar hoe dan wel?

Dinsdag 22 september 19:30-21:00 uur - INTRODUCEREN VAN AI IN ZIEKENHUIZEN
Tijdens de laatste webinar van dit drieluik staan de randvoorwaarden voor verantwoord gebruik van AI in het ziekenhuis centraal. Hierbij wordt tevens ingegaan op de voor en nadelen van samenwerking met commerciële partijen. Cathelijne Muller gaat in op de ethische kaders en de wetgeving rond AI. Muller licht toe welke ruimte de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt en gaat in op het concept privacy by design. Joris Wakkie, Chief Medical Officer bij Aidence, Ayoub Charehbili, AIOS radiologie in het Maasstad Ziekenhuis en Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO in het St Jansdal ziekenhuis delen praktijkervaringen en gaan in op randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van AI in het ziekenhuis.

Accreditatie en aanmelden
Voor deze webinars is accreditatie aangevraagd bij ABAN, NVZA, NVKC en NVKF.

Aanmelden voor deze webinars kan tot 31 augustus