NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 februari 2020

RIVM geeft digitaal inzicht in regionale zorgbehoefte

RIVM geeft digitaal inzicht in regionale zorgbehoefte

Met een nieuwe website helpt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Meer in het bijzonder dient de in opdracht van VWS ontwikkelde site als ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Met de website kunnen genoemde partijen inzicht krijgen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt een link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar wil vooral een instrument zijn dat inzichtelijk maakt waar actie nodig is. Het laat zien wat goed gaat en wat beter kan. Met de informatie beschikbaar via Regiobeeld kunnen partijen in hun eigen regiobeeld ook laten zien welke zorgvragen de regio te wachten staan, afgezet tegen het huidige aanbod in de zorg.