NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

08 mei 2020

ZonMw Onderzoeksprogramma COVID-19 second wave

ZonMw Onderzoeksprogramma COVID-19 second wave

In navolging van eerdere berichtgeving: de programmatekst van het onderzoeksprogramma COVID-19 second wave is op de website van ZonMw gepubliceerd.  

Aandachtsgebieden
Het programma zal zich richten op 3 grote aandachtsgebieden:

  1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
  2. Zorg en preventie
  3. Maatschappelijke dynamiek

Tijdschema
De subsidieoproep gaat over de eerste twee aandachtsgebieden. Onderzoeksgroepen kunnen voorstellen indienen voor onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van het projectidee op 14 mei 2020 gesteld. Naar verwachting kunnen de eerste projecten van de bottom-up ronde eind juni/begin juli gehonoreerd worden.

Indien u voornemens bent een projectidee in te dienen, wilt u hiervan dan ook een kopie sturen naar wetenschap@heelkunde.nl opdat wij op de hoogte zijn van de onderzoeksvragen die er onder u leven, deze kunnen bundelen en hieraan ook steun kunnen verlenen