NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

20 november 2023

Statement NVvH: medische hulp in conflictgebieden een universeel recht

De NVVH is van mening dat het in conflictgebieden van cruciaal belang is om medische hulp als een universeel recht te beschouwen, waarbij humanitaire hulp voorop staat en toegankelijk moet zijn voor alle betrokken partijen. Deze benadering is gebaseerd op het ethische principe dat de bescherming van menselijk leven en het verlichten van menselijk lijden boven politieke, ideologische of militaire belangen moeten staan.

De NVVH pleit voor het waarborgen van ongehinderde toegang tot medische voorzieningen voor alle burgers, ongeacht hun politieke overtuiging, religie of etniciteit. Het recht op gezondheid moet als een fundamenteel mensenrecht worden erkend en gerespecteerd, zelfs in conflictgebieden. Het verstrekken van medische hulp mag niet worden belemmerd door politieke of militaire strategieën, en alle partijen in het conflict dienen zich te engageren om deze toegang te waarborgen.

Daarnaast veroordelen wij krachtig alle vormen van geweld tegen burgers en hulpverleners in conflictzones. Aanvallen op ziekenhuizen, medisch personeel en hulporganisaties zijn in strijd met het internationaal humanitair recht en vormen een ernstige schending van de basisprincipes van menselijkheid. Het beschermen van medische faciliteiten en personeel moet een prioriteit zijn, en de internationale gemeenschap moet zich verenigen om ervoor te zorgen dat daders van dergelijke misdaden ter verantwoording worden geroepen.

Wij pleiten daarmee voor een benadering waarbij menselijk welzijn en humanitaire hulp centraal staan in conflicten. Het is van essentieel belang dat alle partijen erkennen dat de bescherming van burgers en het waarborgen van medische zorg geen onderhandelbare aspecten zijn, maar universele verplichtingen die moeten worden nageleefd.