NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

19 september 2019

Handreiking ‘Implementatie juiste zorg op de juiste plek’

Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten en Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben op woensdag 18 september de Handreiking ‘Implementatie juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg. Medisch specialisten en huisartsen geven met deze handreiking concrete handvatten om te komen tot duurzame samenwerking.

Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, ziet medisch specialisten en huisartsen steeds vaker afspraken maken om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te geven: ‘Deze handreiking helpt om die afspraken handen en voeten te geven. Door de juiste zorg op de juiste plek te bieden, proberen we het optimale voor de patiënt te bereiken. En hiermee helpen we de grote uitdagingen in de zorg zoals oplopende personeelstekorten, het groeiend aantal chronische patiënten en de druk op het budget het hoofd te bieden.’ Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging: ‘Gezamenlijk zetten we in op het stimuleren van de juiste zorg op de juiste plek, in een samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. De beweging van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ gaat verder dan alleen het verplaatsen van zorg over de lijnen heen. Als er zorg verplaatst wordt dan moeten er wel de financiële middelen, artsen en het benodigde personeel zijn om de patiënt kwalitatief goede zorg te bieden.’

Handreiking
De nieuwe Handreiking ‘Implementatie juiste zorg op de juiste plek' is een vervolg op de Handreiking ‘Substitutie van zorg’ van de Federatie en LHV uit 2017. Aanleiding was dat er onder huisartsen en medisch specialisten behoefte bleek te bestaan aan handvatten en concreet uitgewerkte adviezen over het opzetten van projecten die ‘juiste zorg op de juiste plek’ bewerkstelligen, inclusief een format voor een projectplan en rekenvoorbeelden. Een medisch specialist en een huisarts kunnen met de handreiking bijvoorbeeld samen een plan maken. Het document bevat een stappenplan om een project van idee tot uitvoering te brengen en een format voor een projectplan. De handreiking helpt in kaart te brengen welke kosten en investeringen nodig zijn. En wat de te verwachten resultaten zijn, zowel kwalitatief als financieel. Met deze gegevens kunnen de zorgverleners vervolgens gemakkelijker met de zorgverzekeraar overleggen over de vergoeding. 

Namens de NVvH heeft Robbert Meerwaldt (voorzitter BBV en lid AB NVvH) deelgenomen aan de werkgroep.

Lees meer