NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

11 juli 2019

Subsidieoproepen ZonMw

Recent heeft ZonMw twee relevante subsidierondes opengesteld.

Het gaat om het programma DoelmatigheidsOnderzoek: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2021-onderzoek-naar-de-kosteneffectiviteit-van-interventies/

en het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-9/

De deadlines voor het indienen van een projectidee zijn resp. 12 en 17 september 2019.

Graag verwijzen wij naar onze kennisagenda (link) waaruit mogelijk relevante onderzoeksvragen kunnen worden afgeleid.