NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

26 juni 2019

Project Fit to perform afgerond

Het onderzoek onder aios en chirurgen naar alertheid voorafgaan, tijdens en na de dienst, is afgerond. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de chirurgendagen op 16 mei jl.

Samenvattend: De resultaten van metingen rondom 100 specialistendiensten en 100 assistentendiensten hebben laten zien dat het niet vaak voorkomt dat een chirurg een onacceptabel level van alertheid bereikt na een achterwachtdienst. Dit in tegenstelling tot assistenten, die dit level na bijna de helft van de nachtdiensten bereikt. Dit project heeft enkele handvatten voor het optimaliseren van veilige zorg aan het licht gebracht: Beperk het aantal achterwachtdiensten van de chirurg tot twee opeenvolgende. Daarnaast is het aan te bevelen om flexibele taken te plannen na een dienst, die eventueel aan een collega kunnen worden overgedragen. Hierbij dient als richtlijn dat een slaapduur van minder dan vier uur het omslagpunt is waarbij moet worden overwogen te stoppen met werken na de nacht. Daarnaast dienen bovenstaande aanbevelingen de patiëntveiligheid en is er geen rekening gehouden met de veiligheid en duurzaamheid van het werk voor de medisch specialist en AIOS. Zo ligt het voor de hand om de AIOS sterk te adviseren na nachtdiensten niet per auto naar huis te reizen.

Volledigheidshalve verwijzen wij op deze plaats naar de eindrapportage.