NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

26 juni 2019

Beleidskaderdag 2019: Op weg naar 2024

Op de beleidskaderdagen in januari is een start gemaakt met het nieuwe Strategisch Beleidsplan richting 2024. De afgelopen maanden zijn 5 werkgroepen met de volgende 6 thema’s aan de slag gegaan:

  • Kwaliteit & Veiligheid
  • Leven lang leren, inspireren en excelleren
  • Beroepsbelangen
  • Wetenschap
  • Innovatie
  • In verbinding met elkaar

Op de beleidskaderdagen op 23 en 24 juni werden de resultaten van de werkgroepen teruggekoppeld. Doel van de dag was reflectie op deze eerste uitwerking van de thema’s van het Strategisch Beleidsplan NVvH 2020-2024.

Kwaliteitsinformatie en registratie
De zondagavond stond in het teken van kwaliteitsinformatie en -registratie. Tijdens het werkdiner werden voordrachten geven door vaatchirurg Jan Blankesteijn over de LHCR. Erik van der Velde (FMS) sprak over het Project Verduurzaming Kwaliteitsregistraties van de FMS en Hubert Prins – voorzitter van de Commissie Uitkomsten van Zorg van de NVvH, tevens verbonden aan DICA - over het Project Slim Registreren.

Gedragen beleid voor de komende jaren
Na de plenaire start over ontwikkelingen die voor de chirurg de komende jaren van belang zijn, zoals het thema ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ gingen de aanwezigen in groepen uiteen. Er werd gereflecteerd op de terugkoppelingen van de verschillende werkgroepen op de zes thema’s. Door de verschillende achtergronden en competenties van de groepssamenstelling op deze dag, kon vanuit meerdere invalshoeken en deskundigheid worden gereflecteerd.

Vervolg
Het concept Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 staat centraal tijdens een invitational waarbij externe sprekers hun visie geven op de toekomst en reflecteren op het plan. Ook zijn NVvH leden welkom op deze bijeenkomst. De actieve dialoog met externe stakeholders is nieuw in de totstandkoming van het plan. Tijdens de Najaarsdag op vrijdag 22 november in Pathé Ede wordt het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2024 ter goedkeuring voorgelegd aan alle leden.