NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 juni 2019

Chirurgendagen 2019 'ECHT Heelkunde' een succes

De Chirurgendagen 2019 stonden in het teken van ECHT Heelkunde – ANNO 2024 met de thema’s Fit to Perform, gepaste zorg, betaalbaarheid en ethiek. Ruim 1500 deelnemers bezochten het congres in Veldhoven.

Alles is cultuur
In het plenaire programma op donderdagochtend stond de sessie ECHT Heelkunde: alles is cultuur centraal. Met Prof.dr. I.P. Leistikow over de feilbaarheid van schaamte, M.C. Kokke over #metoo in de medische wereld en advocaat M. Govaert over wat u als chirurg van #metoo moet weten.

Tijdens de sessie Fit to perform: van onbespreekbaar tot norm en topprioriteit werd voor het eerst de data gepresenteerd uit het onderzoek naar het effect van nachtdiensten op de alertheid van de chirurg en de chirurgische assistent. 

Gepaste zorg
Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de NZa, sprak op vrijdag plenair over gepaste zorg en was daarnaast voorzitter van Het symposium zinnige zorg in de vaatchirurgie.

Prof. Michaël-lecture 2019
Op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL) werd de Prof. Michaël-lecture 2019 “It’s not easy but worth it – challenges and privileges in academic surgery” gegeven door de Zwitserse chirurge Isabelle Opitz. 

Cabaret Cinq du Soleil
Het cabaret Cinq du Soleil werd dit jaar verzorgd door opleidingsregio V - Utrecht. De avond werd feestelijk afgesloten met DJ Gijs van Acker. 

Best Abstract
De Best Abstract award werd uitgereikt aan N.S. van Reijen voor zijn abstract Kosteneffectiviteitsanalyse van endovasculaire revascularisatie versus gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens ten gevolge van arteria iliaca obstructie.

Hands on workshop
De Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) organiseerde in samenwerking met LeMaitre hands-on workshops voor AIOS.

Uitreiking Legpenningen
Tijdens de ALV van de NVvH op vrijdagmiddag werden drie Legpenningen uitgereikt:

  • Een zilveren legpenning werd uitgereikt aan dr. J.D. Meeuwis vanwege het opzetten van de ATLS course. Hierdoor is de kijk op patiënten op de SEH totaal veranderd met als resultaat dat er in huidige tijd sprake is van standard care. 
  • Een gouden legpenning werd uitgereikt aan prof.dr. L.P.H. Leenen vanwege zijn geleverde wetenschappelijke bijdrage: 270 artikelen en begeleiding van 32 promovendi.
  • dr. R.M.H. Roumen ontving een gouden legpenning vanwege onder andere zijn inzet voor het gebruik van sentinel node bij vrouwen met borstkanker.

Daarnaast ontvingen de Jonge Klaren hun Gildepenning: Gefeliciteerd! 

Meer Chirurgendagen 2019