NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

01 mei 2019

Versie 3.2 Diagnosethesaurus en versie 2.2 van de Verrichtingenthesaurus

Op verzoek van DHD brengen wij onderstaand bericht onder uw aandacht. Vanaf 24 april 2019 kunt u versie 3.2 van de Diagnosethesaurus en versie 2.2 van de Verrichtingenthesaurus downloaden. De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.0.

Wijzigingen
In deze versie van de Diagnosethesaurus zijn 536 concepten gewijzigd. Een deel van deze wijzigingen komt voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen, 130 wijzigingen zijn doorgevoerd vanuit de herziening voor de lijst van gynaecologie en verloskunde. Ook zijn 283 ICD10-coderingen gewijzigd vanuit het autorisatie-project om alle ongeautoriseerde ICD-10-coderingen te autoriseren in samenwerking met het RIVM. 30 SNOMED-CT koppelingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwste release van de SNOMED-CT. Voor de Verrichtingenthesaurus is de lijst voor het specialisme radiologie afgerond, ook zijn 638 concepten gewijzigd voor het specialisme heelkunde. Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is het kenmerk “Interface term” toegevoegd aan 757 synoniemen die voor de Plastische Chirurgie het beste aansluiten bij de praktijk. Op deze manier wordt het mogelijk om, indien het EPD dit ondersteund, een “Interface term”, weer te geven als voorkeursterm voor de plastisch chirurgen. Daarbij zijn 487 CBV-codes extra gemigreerd naar concepten in de VT en zijn ook 1903 SNOMED-CT koppelingen doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwste release van de SNOMED-CT. Een toelichting op de wijzigingen vindt u in de bijgevoegde release notes.

Let op: Voordat u de bestanden downloadt, raden we u aan bij uw leverancier na te vragen of het EPD/ZIS uitleverformaat 4.0 kan inlezen en of u al gebruik kunt maken van automatische vastlegging van de nieuwe codes in combinatie met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus.

Uitleverschema
De thesauri worden in 2019 eens in de twee maanden (in de even maanden) uitgeleverd. U vindt het uitleverschema 2019 hier. In de tussenliggende (oneven) maanden kunnen de Diagnose- en/of Verrichtingenthesaurus optioneel worden uitgeleverd indien hier een actuele aanleiding voor is. Ziekenhuizen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij DHD. In het uitleverschema kunt u ook deze optionele datums en de bijbehorende beslisdatums vinden.

Ter informatie:
Besloten is om de Verrichtingenthesaurus in een tussenuitlevering op 31-05-2019 uit te leveren in verband met het opnemen van de nog resterende te migreren CBV-codes voor ziekenhuizen die bezig zijn met een impactanalyse of met de voorbereidingen voor de implementatie van de Verrichtingenthesaurus.

Downloaden
U kunt de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus, de was-wordt-lijsten en de compleetlijsten per specialisme downloaden via Mijn DHD. De was-wordt- en compleetlijsten zijn gebaseerd op uitleverformaat 4.0. Voor het indienen van wijzigingsverzoeken vindt u hier het template voor de Diagnosethesaurus en hier het template voor de Verrichtingenthesaurus. Zie de website van DHD voor een overzicht van alle wijzigingsverzoeken en hun status.

Was-wordt-lijsten
Iedere uitlevering is voorzien van was-wordt-lijsten met daarin de wijzigingen ten opzichte van de vorige uitlevering. Het is ook mogelijk was-wordt-lijsten bij ons op te vragen over meerdere maanden terug, bijvoorbeeld september 2018 ten opzichte van december 2018.

Heeft u vragen of suggesties?
We proberen u zo volledig mogelijk te informeren over de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de vorige release. Voor vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via 030 799 6165 of info@dhd.nl.