NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

05 maart 2020

NVvH steunt het Vuurwerkmanifest

NVvH steunt het Vuurwerkmanifest

Het oudejaarsvuurwerk heeft op vele plaatsen helaas weer geleid tot zeer ernstige letsels. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft inmiddels haar steun betuigd voor het vuurwerkmanifest dat zich inzet voor een verbod op consumentenvuurwerk en alleen professionele vuurwerkshows. U kunt het initiatief ook steunen? Meld u dan aan via dit formulier of registreer uw naam via: https://petities.nl/petitions/vuurwerkverbod

Over het Vuurwerkmanifest

Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van angstige dieren? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen. De afgelopen jaarwisseling was dat zelfs 15 miljoen euro. Ook het milieu wordt zwaar belast. Zoals het RIVM al in 2014 constateerde, draagt vuurwerk direct bij aan de hoeveelheid plastic in de natuur.

De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met consumentenvuurwerk en de vele ongevallen die er het gevolg van zijn. Daarom vinden wij dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier. Wij pleiten ervoor dat uiterlijk nu echt in 2020 er een verbod op consumentenvuurwerk komt.