Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie

Voor een deel van het chirurgisch handelen, is er een beperkte bewijslast. De NVvH hecht er aan dat het chirurgisch handelen zoveel mogelijk is gebaseerd op evidence en dat ‘kennishiaten’ worden opgelost. Kennishiaten zijn, door een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing, onopgeloste vraagstukken in de alledaagse praktijk van de chirurgie. Door middel van zorgevaluatie, dat wil zeggen klinisch evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande, breed ingeburgerde zorg, kan antwoord worden gegeven op de vraag welke chirurgische zorg onder de gegeven omstandigheden het meest effectief en kosteneffectief is. 

Werkgroep Zorgevaluatie
Binnen de NVvH is een Werkgroep Zorgevaluatie actief. De werkgroep bestaat uit gemandateerde leden vanuit de subverenigingen en staat onder leiding van dr. J.P. Ruurda. De werkgroep adviseert het bestuur over zorgevaluatie in het algemeen en over onderwerpen die via de NVvH bij subsidieverstrekkers worden ingediend in het bijzonder.
-           Werkgroep leden zijn: dr. J.P. Ruurda (voorzitter), drs. D.J. Heineman, dr. W.E. Hueting, dr. M.J. van der Laan, dr. E.M.M. van Lieshout, drs. B. Mirck, prof. dr. D.L. van der Peet, dr. M.C. Richir, dr. R.M.H. Roumen, dr. M.G.J. Snoeijs, dr. A. de Vries.

Kennisagenda
De Werkgroep Zorgevaluatie heeft kennishiaten geïnventariseerd en na prioritering een kennisagenda NVvH opgesteld met 28 kennishiaten.  Deze kennisagenda vormt een leidraad voor de toekomst. Het maakt duidelijk en transparant wat wij als beroepsgroep belangrijk vinden om te onderzoeken en aan welk onderzoek we als vereniging steun geven.

-           Kennisagenda
-           Top 28 kennishiaten

Leading the Change
Dit onderzoeksprogramma biedt mogelijkheden voor zorgevaluatieonderzoek.  

Lopende projecten
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Via dit programma lopen  zorgevaluatiestudies die met steun van de NVvH zijn ingediend en gehonoreerd. Hier vindt u het overzicht van deze studies. 

Openbare bijlagen(voor iedereen toegankelijk):