Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Wat doet de BBv

Wat doet de BBv

De beroepsbelangenvergadering (BBv) is binnen de NVvH verantwoordelijk voor de beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de chirurg.

Naast het strategisch plan (zie hieronder) houdt de BBv zich bezig met de positionering en belangenbehartiging van de chirurg in de breedste zin van het woord. De onderwerpen die hieronder vallen  zijn vaak actueel en politiek van aard met een strategisch belang. Hierbij is sprake van lobby activiteiten en samenwerking met veel diverse externe partijen. (NZa, VWS, ZINL, ZN). Dit zijn onder andere thema’s rondom bekostiging van zorg, organisatie van de maatschap, taakherschikking, substitutie, innovatie en vele meer. Daarnaast volgt de BBv alle landelijke en interne beleidsthema’s.

Samenstelling:

De BBv is opgesteld uit een dagelijksbestuur en BBv-leden. Daarnaast werkt de BBv nauw samen met de adviseurs BBv die bestaat uit de oud-voorzitters BBv en de managers van de vakgroepen Heelkunde.
 

Strategisch plan 2016-2020

De BBv zal zich de komende jaren bezighouden met het uitvoeren van onderstaande pijlers uit het strategisch plan. Het uitgangspunt van de pijlers is de versterking van de positionering van de chirurg. Medisch specialisten vormen de kern van de medisch-specialistische zorg. Daarom moeten ze een stevige en leidende, verantwoordelijke positie binnen instellingen innemen, zodat de kwaliteit van effectieve en goede patiëntenzorg gewaarborgd blijft. Onderstaand de punten die de BBv zal oppakken, voor meer informatie zie het Strategisch Beleidsplan, Heelkunde richting 2020: Veilig en Goed.

  1. Leidraad praktijkvoering: faciliteren van leden, verspreiden van kennis onder de leden
  2. Gemeenschappelijke gebieden in de chirurgische zorg
  3. Honorering van alle chirurgische activiteiten
  4. Waarde van zorg: integrale bekostiging 

Bijeenkomsten maatschapsmanagers

Regelmatig organiseert de BBv bijeenkomsten voor de maatschapsmanagers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie onderling uitgewisseld en kunnen ingebrachte onderwerpen tot in de diepte besproken worden. Wanneer u nog geen uitnodiging voor deze bijeenkomsten krijgt, maar deze wel graag zou willen ontvangen, kunt u zich aanmelden via beroepsbelangen@heelkunde.nl