Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder een lijst van de veelgestelde vragen.

Loopbaan

Hoe kom ik aan een baan?

Actuele vacatures zijn te vinden op de site van de NVvH. Verder worden er vanuit de KNMG sollicitatietrainingen aangeboden https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/arts-en-carriere/algemene-informatie.htm

Hoe zorg ik voor een volwaardig pensioen?

Op de website van de Federatie (ism het Kennis – en dienstencentrum) kunt u terecht voor vragen omtrent uw pensioen. https://www.demedischspecialist.nl/themas (tabblad Beroepsbelangen).

Wat zijn de consequenties wanneer ik gedurende mijn carrière van baan wissel?

Het wisselen van baan heeft mogelijk invloed op uw pensioenopbouw, loon , af te sluiten verzekeringen, etc. De Federatie Medisch Specialisten heeft informatie over overstappen op hun website gezet:  https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/overstap-dienstverband

Scholing

Waar vind ik informatie over vakinhoudelijke nascholing?

Het geaccrediteerde nascholingsaanbod is te vinden in PE-online (GAIA):  

https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=64

Kijkt u ook eens op de volgende websites van KNMG en Federatie Medisch Specialisten voor een aanbod aan vakoverstijgende scholing.

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/arts-en-carriere/training-en-advies.htm 

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws-agenda  

Welke vaardigheden en competenties heb ik als opleider nodig?

De KNMG heeft een document opgesteld waarin het ‘Competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep’ is beschreven. Het document is o.a. te vinden op https://www.medischevervolgopleidingen.nl/sites/default/files/mmv_competentieprofiel_2_2.pdf

Vitaliteit

Wat heeft de NVvH geregeld ten aanzien van professionaliteit voor vitaliteit?

Een goede chirurg is een fitte chirurg. De NVvH acht het van belang dat chirurgen ‘fit to perform’ zijn.  Om deze reden heeft de NVvH als generieke norm in ons normendocument de volgende bepaling opgenomen: ‘Er is binnen de vakgroep aandacht voor belasting en belastbaarheid, met inbegrip van een regeling voor compensatie n.a.v. belasting tijdens de dienst’.
Tevens loopt er nu een onderzoek naar de mate van fitheid c.q. alertheid van chirurgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.ftop.eu.
Meer informatie over ‘professionaliteit in vitaliteit’ kunt u vinden op: https://website.professionalperformanceonline.nl/pp-in-de-praktijk/vitaliteit/.