Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Registratie

Registratie

De basisregistratie voor financiering en bekostiging van de heelkundige zorg bestaat in de ziekenhuizen uit twee deelregistraties. Enerzijds de diagnose en behandelregistratie van de DBC en anderzijds de verrichtingentregistratie van de daadwerkelijke zorgactiviteiten die plaatsvinden. Door deze samen te voegen ontstaat een gevalideerd declarabel zorgproduct voor het gehele zorgtraject.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NZa: www.nza.nl

Registratieregels
Bij de introductie van DOT per 1 januari 2012 zijn nieuwe registratieregels ingevoerd. Bij de DOT registratieregels zijn vooral de openings- en sluitingscriteria eenduidiger geformuleerd.

Diagnose-behandelregistratie

Ter ondersteuning van de diagnose-behandelregistratie is door DBC Onderhoud een typeringslijst ontwikkeld. Op deze typeringslijst staan de DBC diagnosen en behandelingen die voor de heelkunde tot facturabele DBC's leiden. Deze dienen gebruikt te worden om een DBC te typeren.

Zorgactiviteiten

Een zorgactiviteit is een beschrijving van een activiteit die in het kader van de zorgverlening aan de patiënt wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan een operatie, polikliniekbezoek, diagnostisch onderzoek, therapeutische behandeling, etc. Voorheen werden dit verrichtingen genoemd. Deze zorgactiviteiten geven inzicht in de de totale zorg die aan een patient is geleverd gedurende de gehele behandeling.

Er bestaan naast de zorgactiviteiten in Nederland diverse subregsitraties die een specifiekere registratie van de zorgactiviteiten mogelijk maken. Het is echter alleen mogelijk om zorgproducten te declareren aan de hand van de zorgactiviteiten.

Wijzigingen productstructuur
Continu wordt door de NVvH getracht bestaande problemen in de registratie en declaratie voor de toekomst op te lossen. Eventuele wijzigingen kunnen samen met de NVvH ingediend worden, neem contact op met Evelien Kok (beroepsbelangen@heelkunde.nl).