Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Regelgeving medisch-specialistische zorg 2020 gepubliceerd

Recentelijk heeft de NZa de Regelgeving die met ingang van 2020 van kracht wordt (RZ20a) gepubliceerd. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd die ook voor de Heelkunde van betekenis zijn.

 

Van belang is bijvoorbeeld dat er een nieuw dbc-zorgproduct ontwikkeld is voor complexe littekenbreuken. Daarnaast wordt de klinisch technoloog per 1 januari 2020 toegevoegd aan het rijtje van beroepen die de poortfunctie uitvoeren. Beroepsbeoefenaren met een poortfunctie mogen zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een medisch specialist, zorgtrajecten openen en in rekening brengen. Per 2020 gelden verder vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Bij vrije tarieven onderhandelen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zelf over de prijs en behandeling. De NZa stelt hiervoor geen maximumtarieven vast.

 

Met betrekking tot parallelliteit worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Op basis van de nieuwe regels kan de zorg-professional al vroeg in het traject afwegen of het openen van een parallel dbc-zorgtraject gerechtvaardigd is.

  • De regels zijn procesmatig beter in te richten. De eisen voor het zorgprofiel van sub-trajecten van het parallelle zorgtraject zijn namelijk losgelaten.

  • Het begrip ‘behandeling’ is in de regels voor het openen van een zorgtraject losgelaten. Hiermee wil de NZa verduidelijken dat ook in gevallen waarbij wordt overgegaan tot een conservatieve behandeling of niet (direct) behandelen, toch kan worden voldaan aan de vereisten om een parallel zorgtraject te openen. De eisen voor het openen van een parallel zorgtraject vindt u terug in de nadere regel.

 

In de [ Bijlage ] vindt u achtergrondinformatie en afspraken over de aanpassingen in de NZa regelgeving inzake parallelliteit.

 

Informatiekaart en Wijzigingsdocument

In een Informatiekaart zet de NZa de belangrijkste wijzigingen op een rij. In het Wijzigingsdocument

vindt u een overzicht van de releasedocumenten, de prestaties/tarieven en overige relevante documenten.

 

Bijeenkomst voor maatschapsmanagers Chirurgie

Nog voor de zomer organiseren wij een bijeenkomst voor maatschapsmanagers. Voor de eerstvolgende bijeenkomst hebben wij de NZa bereid gevonden om ons bij te praten over:

- de regelgeving voor de medisch specialistische zorg die vanaf 2020 van kracht wordt, en

- de doorontwikkeling van de bekostiging van de medisch specialistische zorg (zie o.a. de NZa publicatie ‘Belonen van zorg die waarde toevoegt’). Alle maatschapsmanagers (bij ons bekend) hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Hillie Beumer, senior adviseur (M 06 25 03 64 19; E h.beumer@heelkunde.nl).

 

 

 


/sites/heelkunde.nl/files/Toelichting%20wijziging%20regelgeving%20parallelliteit%20MSZ.pdf

01-05

Versie 3.2 Diagnosethesaurus en versie 2.2 van de Verrichtingenthesaurus

Op verzoek van DHD brengen wij onderstaand bericht onder uw aandacht. Vanaf 24 april 2019 kunt u versie 3.2 van de Diagnosethesaurus en versie 2.2 van de Verrichtingenthesaurus downloaden. De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.0.

 

Wijzigingen

05-04

Monitor Taakherschikking NZa naar Tweede Kamer

Op 1 april 2019 heeft de NZa de Monitor Taakherschikking (Physician assistants & Verpleegkundig specialisten) gepubliceerd. In het voorwoord spreekt de Raad van Bestuur van de NZa zich op onderdelen kritisch uit over de effecten van taakherschikking. Met name ten aanzien van positieve effecten op de betaalbaarheid van de zorg wordt te weinig voortgang geboekt. Lees verder ….

 

04-04

Toekomstige bekostiging van de medisch-specialistische zorg

28-03

Regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek van start

Begin april 2019 start de regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). De regeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van VWS en is bedoeld om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen.

 

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen

25-03

Op  1 mei 2019 publiceert de NZa het dbc-pakket RZ20a; hierin vindt u de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2020 worden doorgevoerd. Er wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd die ook voor de Heelkunde van belang zijn; zo is er een nieuw dbc-zorgproduct ontwikkeld voor complexe littekenbreuken. Wij informeren u over het totaal van de wijzigingen zodra de Raad van Bestuur van de NZa deze definitief heeft vastgesteld en de documenten openbaar zijn.

06-12

Zorginstituut Nederland is in oktober 2018 gestart met het Zinnige Zorg-project ‘Ziekten van huid en onderhuid’. Wilt u hieraan hieraan mee te werken? 

Zorginstituut Nederland en Zinnige Zorg

04-07

Declaratie problemen bij varices en transplantatiezorg opgelost door NZa met overloop-DBC's: de geldigheidsdatum van een beperkt aantal zorgactiviteiten wordt verlengt met vier maanden.

09-06

Met de komst van de integrale tarieven is er veel veranderd in de beloningsstructuur  van medisch specialisten. Waar voorheen de normtijdentool fungeerde als verdeelsleutel voor het honorarium budget, is er nu alle ruimte om het eigen honorarium te bepalen in overleg met medisch specialistisch bedrijf (MSB). Ieder MSB kan zelfstandig een besluit nemen hoe de honoraria verdeeld moet worden; een normtijdentool is geen verplichting.

Het bestuur van de NVvH heeft besloten deel te nemen aan het normtijdentraject 2016, georganiseerd door de FMS in samenwerking met LOGEX. 

10-05

De werkgroep Tarieven & Kostprijzen van de NZa heeft de concepttarieven voor 2017 bekend gemaakt. In de tarieventabel is ten behoeve van eventuele vergelijkingen ook een kolom met het tarief voor 2016 opgenomen. Voor eventuele opmerkingen en vragen kunt u richten aan: s.sluiter@heelkunde.nl

19-04

Alle wetenschappelijke verenigingen zijn benaderd om deel te nemen aan het normtijdentraject van de FMS in samenwerking met LOGEX. Dit  normtijden- traject verschilt op essentiële punten van het normtijdentraject zoals voorheen door de NZa werd gedaan. De NVvH heeft daarom een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deelname. Lees hier verder.

 

Pagina's