Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Peer to Peer werkbezoek

Peer to Peer werkbezoek

Peer-to-peer werkbezoek: geaccrediteerd in elkaars keuken kijken

Vanaf januari 2019 is het wettelijk verplicht om voor je herregistratie als medisch specialist een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen.
De CPE-commissie, bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van alle subverenigingen en vertegenwoordigers van alle leeftijdsgroepen, is druk bezig een programma op te stellen voor de leden, waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen, kunnen blijven leren en nieuwsgierig blijven. Eén van de thema’s is het leren van elkaar, bijvoorbeeld door laagdrempelig in ‘elkaars keuken’ te kijken. In samenwerking met de commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (ABNS) is er gesproken over het verlenen van accreditatie aan andere activiteiten, aanvullend aan traditionele bij- en nascholing. In lijn met de gemoderniseerde opleiding dient men zich immers ook na de opleiding te blijven ontwikkelen op alle competentiegebieden. Deze ontwikkeling kan ook (of misschien zelfs júist) plaatsvinden in andere settings dan de geijkte colleges en workshops.

De commissie CPE is bezig een voorstel te schrijven voor een nieuwe set criteria waarmee beoordeeld kan worden of een activiteit in aanmerking kan komen voor accreditatie door de NVvH. Een concreet voorbeeld van een dergelijke activiteit, die we per januari 2018 voor accreditatie kunnen aanbieden, is het peer-to-peer werkbezoek.
 

Hoe is het ingericht en wat hebben we voor ogen?

Het idee is dat een chirurg zelf met een collega een werkbezoek kan afspreken. Om echter voor accreditatie in aanmerking te komen, moet vooraf een dagprogramma worden vastgelegd, betaande uit minimaal de volgende onderdelen:
* de ochtend- en avondoverdracht
* een deel OK-programma
* een bespreking binnen het aandachtsgebied

Daarnaast is het de bedoeling dat de dag door beide chirurgen wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik, waarbij ze elkaar feedback geven en tips en tops benoemen.
Om dit feedbackgesprek te structureren, kan gebruik gemaakt worden van onderstaand format voor een reflectiegesprek. Van het gesprek hoeft geen verslag te worden gemaakt.

Na het inleveren van het dagprogramma, dat door beide deelnemers is ondertekend, worden aan de bezochte chirurg drie accreditatiepunten toegekend en aan de bezoekende chirurg zes punten.

Wat tot slot belangrijk is te vermelden, is dat het in de meeste ziekenhuizen niet mogelijk is om ad hoc een dag mee te lopen/werken. Mogelijk moet vooraf door de HR/P&O-afdeling een gastovereenkomst worden opgesteld, om bijvoorbeeld te borgen dat men deze dag onder de verzekering van het ziekenhuis valt. Houdt u er rekening mee dat het soms enkele dagen kan duren, voordat deze overeenkomst kan worden afgegeven.

 

* Heeft u interesse om een werkbezoek voor collega's aan te bieden, dan horen wij dat graag. Wij kunnen dan een overzicht van de aanbieders op deze pagina publiceren.

 

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Esther Jacobs, beleidsmedewerker Onderwijs en Opleiding: e.jacobs@heelkunde.nl, 030-282 3670


Openbare bijlagen(voor iedereen toegankelijk):