Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Opleidingsvisitatie

Opleidingsvisitatie

De visitatie van de opleiding heelkunde wordt door de leden van de Plenaire Visitatiecommissie uitgevoerd op last van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Het traject met betrekking tot de opleidingsvisitatie ziet er als volgt uit:

Per half jaar worden de visitaties ingepland door het bureau van de NVvH op basis van de door de RGS verstrekte expiratiedata. De visitatiedatum wordt altijd vastgesteld op minimaal 14 weken voor het verlopen van de erkenningstermijn. Uiterlijk 8 maanden voor de expiratiedatum verstuurd de RGS een blanco erkenningsaanvraag aan de te visiteren opleidingstermijn. De opleidingskliniek levert vervolgens uiterlijk 8 weken voor de visitatiedatum de stukken digitaal aan bij het bureau. Let op! deze datum komt niet altijd overeen met de uiterste inleverdatum van de erkenningsaanvraag bij de RGS.

Inhoud visitatierapport

Informatie met betrekking tot het samenstellen van het visitatierapport is terug te vinden in het document 'instructies voor visitatoren en opleiders'. Vanaf pagina 7 (B3) vindt u een overzicht van de onderdelen die verplicht moeten worden opgenomen in het visitatierapport. Tevens is een 2017 Digitaal aanleveren rapport - voorschriften.pdf opgesteld door de PVC.

Voor het opstellen van de overzichten met operatieve ingrepen kunt u onderstaande bijlagen gebruiken. Het advies is om gebruik te maken van de lijst operaties 2006 voor het samenstellen van het visitatierapport. Voor de aantallen van de aios die u vanuit VREST haalt kunt u gebruik maken van de lijst 2014.

 Lijst operaties 2006  

Lijst verrichtingen 2014

Erkenning differentiaties

Naast de erkenning van het algemene deel van de opleiding, zullen ook de differentiaties beoordeeld en erkend moeten worden. Meer informatie over het aanvragen van een differentiatie vindt u hier.

Meer informatie en tips