Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

In opleiding komen

In opleiding komen

plaatje inopleiding komen.jpgOm een ‘goed chirurg’ te worden moet je een aantal essentiële eigenschappen in huis hebben, zoals intelligentie, empathie, zelfbewustzijn, creativiteit, lef en volharding. Uiteraard is de ene persoon van nature handiger dan de andere, maar kennis en vaardigheden worden tijdens de opleiding aangeleerd. Geleidelijk aan ontwikkel je de zogenaamde “klinische blik”, een belangrijke eigenschap voor een chirurg, waarmee bedoeld wordt dat je het vermogen bezit om de juiste diagnose te stellen en in te schatten welke behandeling voor de individuele patiënt het beste is. Daarnaast is het van essentieel belang dat je leert om consequenties voor de patiënt te overzien van de door jou (en anderen) genomen klinische beslissingen. Een operatie is immers ingrijpend, je weegt af wanneer deze nodig is.

Kan iedere medisch student chirurg kan worden?
Nee. Twee linkerhanden kun je niet gebruiken en een redelijk goede mentale en fysieke gezondheid is vereist. Daarnaast is het van belang dat jij je thuis voelt in een chirurgische omgeving. Je moet flexibel zijn. Chirurgen zijn mensen die voldoening krijgen van het feit dat het resultaat van hun handelen snel bij de patiënt zichtbaar is. Indien je dat gevoel al tijdens de co-schappen hebt meegemaakt en je deze aantrekkingskracht voelt, is er een goede kans dat een chirurgische carrière voor jou is weggelegd. Centraal staat dat je goed kunt werken in teamverband, zowel op de operatiekamer als elders in het ziekenhuis.

Hoe ziet de opleiding tot chirurg er inhoudelijk uit?
Wanneer men spreekt over ‘chirurgie’ heeft men het eigenlijk over het moederspecialisme dat de volgende subspecialismen omvat: gastro-intestinale chirurgie, oncologische chirurgie, vaatchirurgie, traumachirurgie, longchirurgie en kinderchirurgie. Gedurende de zesjarige opleiding doorloop je verschillende stages in bovengenoemde vakgebieden. Daarnaast heb je ook een aparte Spoedeisende Hulp en IC-stage. Gedurende de laatste twee jaar van je opleiding kies je een bepaalde differentiatierichting, zodat je uiteindelijk dus bent opgeleid tot medisch specialist in een van de genoemde chirurgische subspecialismen. Indien je je hierna nog verder wilt specialiseren kan je kiezen voor een ‘fellowship’, een periode van 1 of 2 jaar waarin je je nog specifieker kunt ontwikkelen (bijv. in de transplantatiechirurgie of leverchirurgie).

Hoe verder als ik mijn opleiding heb afgerond?
Na de specialisatie tot chirurg zijn er diverse mogelijkheden: je kunt kiezen voor een academische carrière, je kunt werken in een opleidingsziekenhuis of in een algemeen ziekenhuis. Afhankelijk van de situatie waarin je werkt, kun je je werkzaamheden combineren met het participeren in wetenschappelijk onderzoek en het geven van onderwijs. Indien je in een ziekenhuis met opleidingsbevoegdheid werkt, kun je dus als chirurg zelf nieuwe chirurgen opleiden. Het is belangrijk je te realiseren dat chirurgie een vak is waar over het algemeen harder gewerkt wordt dan in andere snijdende specialismen. Dit komt omdat je op allerlei manieren bij de patiënt en patiëntenzorg betrokken bent: poliklinische intake, opereren, afdeling, multidisciplinair overleg, organisatie, opleiding, training van jezelf en je collegae. Tegelijk maakt dat het vak ook weer erg boeiend. Het aantal mensen dat parttime werkt is de laatste jaren iets toegenomen, maar de verwachting is, dat dit niet op het niveau zal komen te liggen in vergelijking met andere medische specialismen.

Hoewel bij een succesvolle chirurgische behandeling dankbaarheid en voldoening meestal groot zijn, moet je ook kunnen leven met een eventueel slecht resultaat van je behandeling, waarbij soms ook stevige, soms onterechte, kritiek op je geleverd zal worden. De verwachtingen zijn meestal hoog en alle ogen zijn maximaal op de chirurg gericht. Als je dus liever een spanningsloos beroep zoekt, is chirurgie niet het vak voor jou.

Voor meer informatie over de sollicitatie om in opleiding te komen, klik hier.