Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Opleiding

Opleiding

Het Concilium Chirurgicum is het vaste adviescollege van de Vereniging met de taak de Vereniging desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over alle aangelegenheden van onderwijs, opleiding en scholing die verband houden met de bewaking, de bevordering en de ontwikkeling van de Heelkundige beroepsbeoefening.

Ook heeft het Concilium Chirurgicum de taak als Visitatiecommissie desgevraagd of op eigen initiatief het onderzoek in te stellen (visitatie) dat is vereist voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsafdelingen voor het specialisme Heelkunde, alsmede het onderzoek (visitatie) vereist voor de erkenning van vervolgopleiders en vervolgopleidingen voor een heelkundig aandachtsgebied.

Het Moderamen is het dagelijks bestuur van het Concilium en bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, lid RGS en de (oud)voorzitter van de CTC.

Samenstelling Opleidingscommissies

Hieronder leest u wie in M (Moderamen), CC (Concilium Chirurgicum) en PVC (Plenaire Visitatie Commissie) zitting hebben.

Naam functie M CC PVC namens
prof.dr. L.P.S. Stassen voorzitter x x x UMC-opl. Regio VIII
dr. B.H. Verhoeven vice-vz x x x UMC-opl. Regio VII
dr. K. Bosscha secretaris x x x  
dr. K.H. in 't Hof secretaris x x x perif. opl. Regio II
dr. H.J. Smeets Lid RGS x x x perif. opl. Regio III
F.B. Poelmann aios-lid x x x VAGH
R. van Baren     x x NVKC
dr. D. Boerma     x x perif. opl. Regio V
dr. Th. van Dalen     x x NVCO
dr. P. van Duijvendijk     x x NVGIC
prof.dr. M.J.R. Edwards     x x NVT
dr. H.J.A.A. van Geffen     x   NVvL
dr. R.J. van Ginkel     x x UMC-opl. Regio VI
N.M. Hanneman     x x NVvL
dr. A. Schepers     x x UMC-opl. Regio III
dr. P.T. den Hoed     x x perif. opl. Regio IV
dr. W. Kelder     x x perif. opl. Regio VI
T. KoĆ«ter     x x VAGH
dr. M.C. Kokke     x x NVT
dr. M.J. van der Laan     x   NVvV
dr. J.H.P Lardenoye     x x NVvV
dr. M.F. Lutke Holzik     x   NVCO
dr. W.J.B. Mastboom     x   q.q.vz.CCN
dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum     x x UMC-opl. Regio II
prof.dr. D.L. van der Peet     x x UMC-opl. Regio I
dr. H. Rijna     x x perif. opl. Regio I
dr. D. Roos     x   NVGIC
dr. R.K.J. Simmermacher     x   q.q.vz. CA-CASH
dr. M.N. Sosef     x x perif. opl. Regio VIII
dr. E.P. van der Stok     x x VAGH
prof.dr. M.R. Vriens     x x UMC-opl. Regio V
dr. P.W.H.E. Vriens     x x perif. opl. Regio VII
dr. B.P.L. Wijnhoven     x x UMC-opl. Regio IV
T.E. Jansen-Kok, MSc       x bureau NVvH
drs. E.M.J. Jacobs   x x   bureau NVvH