Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Normering

Normering

foto normering.jpgDe NVvH is als eerste wetenschappelijke vereniging gestart met het openbaar maken van haar eigen kwaliteitsnormen. Begin 2011 is de eerste stap gezet. De thans vigerende kwaliteitsnormen zijn beschreven in Normeringsdocument chirurgische behandeling, versie 8.0 en Overzicht van zorgactiviteiten bij volumenormen 4.1. Er geldt een implementatietermijn van een jaar na publicatie. Welke set eisen per welke datum van kracht is kunt u lezen in de tabel die opgenomen is in het meest recente normeringsdocument.

In Normering Chirurgische Behandelingen 7.1 staat aangegeven voor welke ingrepen per 1 mei 2019 afspraken binnen de vakgroep nodig zijn (zie de brief van 17-10-2017) .
Als voorbeeld stelt de NVvH een tweetal formats beschikbaar ten behoeve van het op lokaal niveau vastleggen van de bevoegdheden van chirurgen om bepaalde ingrepen te doen. U kunt een of beide formats gebruiken om deze afspraken binnen uw eigen vakgroep vast te leggen.