Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

Vaatkeurmerk stimuleert verbetering vaatzorg 

Gezondheidswinst en risico's van maagoperaties

Op 4 en 5 maart 2013 vindt een landelijke masterclass avasculaire toegangen tot aan de abdominale organen en vaten plaats. Deze masterclass wordt georganiseerd door het LUMC en Boerhaave Nascholing. Voor meer informatie kunt u de flyer raadplegen.

De nieuwe richtlijn amputatie en prothesiologie onderste extremiteit is nu beschikbaar op onze site via deze link

De NVvH informeert u graag over het intiatief van de SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, om een gedragscode te ontwikkelen die moet voorkomen dat er ongewenste beïnvloeding ontstaat tussen de leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. De SOMT is tot dit initatief gekomen op uitdrukkelijk verzoek van en in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, IGZ.

De arts als aandeelhouder van het ziekenhuis:
Hoe om te gaan met de veranderende belangen van maatschappen en ziekenhuisbestuur.

 

Datum:  10 mei

Tijd:      13.00 tot 17.00 uur

Plaats:   Hotel het Loo, Apeldoorn

Kosten:  € 295.- incl. 19% BTW)

Meer informatie over dit congres vindt u op www.meeting2inspire.nl

De kwaliteitsnormen zorgen ervoor dat verreweg de meeste patiënten de best mogelijke zorg krijgen. Het gaat om complexe niet veel voorkomende behandelingen. De meeste behandelingen zijn niet spoedeisend. Gaat het wel om een acute situatie dan zullen de huisarts en ambulancebroeder de patiënt naar dat ziekenhuis in de buurt verwijzen cq. brengen dat deze ingrepen doet. Daarnaast maken ziekenhuizen onderling afspraken over het doen van complexe behandelingen.

De KNMG heeft een nieuwe checklist Tijdig praten over het overlijden ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de gelijknamige KNMG-handreiking en zijn beide te downloaden via www.knmg.nl/praten-over-overlijden.

Pagina's