Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

 

19-12

Gebruik van consulten op afstand

Medisch specialisten maken veel gebruik van de mogelijkheid om consulten op afstand te registreren. Het gaat dan om beeldbellen, het belconsult en het schriftelijke consult. Vooral het belconsult wordt veel gebruikt, maandelijks zo’n 200 duizend keer. Dat blijkt uit de Informatiekaart consulten op afstand van de NZa. Voor de heelkunde gaat het om ongeveer 4% van het totaal aantal bezoeken polikliniek en eerste hulp (2018).

 

 

 

18-12

Contracteren in de medisch specialistische zorg

De NZa heeft twee documenten gepubliceerd over contracten in de medisch specialistische zorg.

In de Monitor inhoud contracten medisch specialistische zorg 2018 concludeert de NZa dat de contractafspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken, nog niet aansluiten bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking. De NZa ziet in 2018 nog maar weinig alternatieve contractvormen gericht op waarde en integrale zorg. Lokaal zijn volgens de NZa wel goede voorbeelden te vinden.

De Signaalanalyse ‘Innovatieve financiële afspraken binnen het ziekenhuis; ervaringen van ziekenhuizen en MSB’s in hun zoektocht naar minder productiegedreven zorg’ bevat een weergave van gesprekken en interviews die de NZa heeft gehad met bestuurders van ziekenhuizen en MSB’s over innovatieve financiële afspraken.

Het gehele nieuwsbericht is te vinden op de website van de NZa via onderstaande link:

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/omslag-in-contracten-medisch-specialistische-zorg-blijft-vooralsnog-uit

 

12-12

Commissie NZa Regelgeving - Registratiewijzer 2020

Zeer verheugd kan ik u mededelen dat de nieuwste versie van de Registratiewijzer 2020 gepubliceerd is op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Ten opzichte van 2019 is er een aantal belangrijke wijzigingen.

Per 1-1-2020 vervalt de verplichting dat 'fysiek face-to-face contact’ tussen zorgverlener met poortfunctie en patiënt aan het begin van een zorgtraject moet plaatsvinden. 

De regelgeving omtrent parallelliteit wordt per 2020 sterk vereenvoudigd. Zorgprofessionals maken nu zelf de afweging of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Tevens wordt de term ‘behandeling’ losgelaten in de regels omtrent parallelliteit, waarmee beter wordt aangesloten bij de praktijkvoering in de medisch specialistische zorg.

Ook wordt er per 2020 een prestatie geïntroduceerd die het mogelijk maakt om klinische zorg thuis te kunnen registreren en declareren. Tevens is de klinisch technoloog opgenomen als beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uit kan voeren.

 

De Registratiewijzer 2020 (PDF) bevat een overzicht van de meest gestelde vragen over registratie. Naast de geldende regelgeving wordt bij de vragen ook een nadere toelichting gegeven.  

Het Excel document geeft een overzicht van de wijzigingen van 2020 ten opzichte van 2019.

 

De Registratiewijzer en onderliggende documenten zijn te downloaden via onze website: www.demedischspecialist.nl onder het thema ‘Correct Registreren’.

 

4-12

Juiste zorg op de juiste plek

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streven wij naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. In het Hoofdlijnenakkoord MSZ zijn hierover afspraken gemaakt. Ook de NVvH heeft zich hieraan gecommitteerd. Netwerkgeneeskunde is een goede manier om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

 

Op de website van de FMS is een aantal voorbeelden te vinden van ZODJP. Indien u zelf mee werkt aan een mooi project in het kader van juiste zorg op de juiste plek en/of netwerkgeneeskunde kunt u dit indienen. Het is de bedoeling dat zo veel als mogelijk voorbeelden worden gedeeld.

 

Subsidiemogelijkheden

Al eerder hebben wij u gewezen op subsidiemogelijkheden voor ZODJP via ZonMw. Op 10 december aanstaande wordt een aantal subsidierondes nogmaals opengesteld.
Hier vindt u nadere informatie: subsidiemogelijkheden ZODJP ZonMw

18-03

Omdat binnen ziekenhuizen en bij het RIVM behoefte is aan actuele informatie over COVID-19 heeft afstemming plaatsgevonden met vertegenwoordigers van onder andere het CMIO-netwerk en Dutch Hospital Data (DHD). Naar aanleiding hiervan is door DHD een spoeduitlevering beschikbaar gesteld van de diagnosethesaurus (DT) met de algemene voorkeursterm COVID-19 en als synoniem SARS-CoV-2.

17-03

COVID-19 breidt zich steeds verder uit in Nederland. Om het risico op verspreiding van COVID-19 te beperken, heeft de NVvH een aantal maatregelen getroffen:

Bijeenkomsten werkgroepen, commissies en bestuursvergaderingen
Er vinden geen fysieke bijeenkomsten plaats. Alle bijeenkomsten worden tot en met 8 april via de conference app Zoom gehouden. Voor meer informatie of het aanvragen van een online NVvH vergadering kunt u contact opnemen met het bureau via nvvh@heelkunde.nl.

16-03

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Zij zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen in hun werk. Onze regelgeving mag hierin niet belemmeren. Veilige en tijdige zorg aan patiënten staat voorop. Daarom gaan wij een regel in de medisch-specialistische zorg tijdelijk verruimen.

16-03

Om onze bereikbaarheid en beschikbaarheid optimaal te houden, gaat de NVvH vanaf 16 maart als virtueel kantoor verder. Dit doen wij omdat wij samen, maar als individuen, de kans op verdere verspreiding van het virus kunnen verminderen en vertragen.

Dit betekent dat wij vanaf maandag 16 maart niet meer telefonisch bereikbaar zijn. U kunt ons per e-mail bereiken via nvvh@heelkunde.nl. Om uw vraag/verzoek zo goed mogelijk te behandelen, verzoeken wij u om uw contactgegevens mee te sturen.

09-03

Op 22 april (19.00 – 21.00 uur) spreken o.a. Huib Cense en Bart Chabot over Samen Beslissen. Aan bod komen chirurgische dilemma’s bij en instrumenten voor Samen Beslissen en verbinden we het chirurgische - en het patiëntenperspectief. Inloop vanaf 18.00 uur met een warm buffet. (2 accreditatiepunten) 
Direct aanmelden 

06-03

Er zijn meerdere (landelijke) initiatieven die behulpzaam kunnen zijn, wanneer u met ‘innovatie’ aan de slag wilt gaan. Eén van deze initiatieven is het National eHealth Living Lab (NeLL).

National eHealth Living Lab (NeLL)
Het National eHealth Living Lab (NeLL) heeft tot doel om toekomstbestendige zorg te ontwikkelen: de juiste zorg voor de patiënt op de juiste plek, tegen de juiste prijs. Efficiënt, effectief én zo prettig mogelijk voor een ieder die bij de zorg betrokken is. eHealth speelt hierbij een belangrijke rol.

05-03

Er zijn meerdere (landelijke) initiatieven die behulpzaam kunnen zijn, wanneer u met ‘innovatie’ aan de slag wilt gaan. Eén van deze initiatieven is Health Innovation Netherlands (voorheen Hii-Holland).

05-03

Op 28 mei a.s. verloopt de zittingstermijn van de huidige Secretaris Communicatie, dr. G.J.D. van Acker (Gijs), tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de NVvH. Conform de statuten is de huidige secretaris nog eenmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar (art. 8, lid 2).

Verkiesbaar
Gijs van Acker heeft ons laten weten dat hij zich graag nogmaals voor een periode van drie jaar aan het Dagelijks Bestuur van de NVvH wil verbinden. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar.

Pagina's