Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

 

19-12

Gebruik van consulten op afstand

Medisch specialisten maken veel gebruik van de mogelijkheid om consulten op afstand te registreren. Het gaat dan om beeldbellen, het belconsult en het schriftelijke consult. Vooral het belconsult wordt veel gebruikt, maandelijks zo’n 200 duizend keer. Dat blijkt uit de Informatiekaart consulten op afstand van de NZa. Voor de heelkunde gaat het om ongeveer 4% van het totaal aantal bezoeken polikliniek en eerste hulp (2018).

 

 

 

18-12

Contracteren in de medisch specialistische zorg

De NZa heeft twee documenten gepubliceerd over contracten in de medisch specialistische zorg.

In de Monitor inhoud contracten medisch specialistische zorg 2018 concludeert de NZa dat de contractafspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken, nog niet aansluiten bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking. De NZa ziet in 2018 nog maar weinig alternatieve contractvormen gericht op waarde en integrale zorg. Lokaal zijn volgens de NZa wel goede voorbeelden te vinden.

De Signaalanalyse ‘Innovatieve financiële afspraken binnen het ziekenhuis; ervaringen van ziekenhuizen en MSB’s in hun zoektocht naar minder productiegedreven zorg’ bevat een weergave van gesprekken en interviews die de NZa heeft gehad met bestuurders van ziekenhuizen en MSB’s over innovatieve financiële afspraken.

Het gehele nieuwsbericht is te vinden op de website van de NZa via onderstaande link:

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/omslag-in-contracten-medisch-specialistische-zorg-blijft-vooralsnog-uit

 

12-12

Commissie NZa Regelgeving - Registratiewijzer 2020

Zeer verheugd kan ik u mededelen dat de nieuwste versie van de Registratiewijzer 2020 gepubliceerd is op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Ten opzichte van 2019 is er een aantal belangrijke wijzigingen.

Per 1-1-2020 vervalt de verplichting dat 'fysiek face-to-face contact’ tussen zorgverlener met poortfunctie en patiënt aan het begin van een zorgtraject moet plaatsvinden. 

De regelgeving omtrent parallelliteit wordt per 2020 sterk vereenvoudigd. Zorgprofessionals maken nu zelf de afweging of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Tevens wordt de term ‘behandeling’ losgelaten in de regels omtrent parallelliteit, waarmee beter wordt aangesloten bij de praktijkvoering in de medisch specialistische zorg.

Ook wordt er per 2020 een prestatie geïntroduceerd die het mogelijk maakt om klinische zorg thuis te kunnen registreren en declareren. Tevens is de klinisch technoloog opgenomen als beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uit kan voeren.

 

De Registratiewijzer 2020 (PDF) bevat een overzicht van de meest gestelde vragen over registratie. Naast de geldende regelgeving wordt bij de vragen ook een nadere toelichting gegeven.  

Het Excel document geeft een overzicht van de wijzigingen van 2020 ten opzichte van 2019.

 

De Registratiewijzer en onderliggende documenten zijn te downloaden via onze website: www.demedischspecialist.nl onder het thema ‘Correct Registreren’.

 

4-12

Juiste zorg op de juiste plek

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streven wij naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. In het Hoofdlijnenakkoord MSZ zijn hierover afspraken gemaakt. Ook de NVvH heeft zich hieraan gecommitteerd. Netwerkgeneeskunde is een goede manier om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

 

Op de website van de FMS is een aantal voorbeelden te vinden van ZODJP. Indien u zelf mee werkt aan een mooi project in het kader van juiste zorg op de juiste plek en/of netwerkgeneeskunde kunt u dit indienen. Het is de bedoeling dat zo veel als mogelijk voorbeelden worden gedeeld.

 

Subsidiemogelijkheden

Al eerder hebben wij u gewezen op subsidiemogelijkheden voor ZODJP via ZonMw. Op 10 december aanstaande wordt een aantal subsidierondes nogmaals opengesteld.
Hier vindt u nadere informatie: subsidiemogelijkheden ZODJP ZonMw

30-03

Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. De afgelopen weken heeft ZN hierover twee brieven naar de verschillende koepels van zorgaanbieders en zorgverleners verstuurd.

27-03

This video tutorial is a courtesy by the San Matteo Pavia University Hospital. For additional information: Lung Ultrasound for Critically Ill Patients

 

 

27-03

De adviescommissie richtlijnen van de FMS heeft vorige week besloten om geld en mankracht vrij te maken om op korte termijn vragen te beantwoorden die ontstaan zijn tgv de COVID-19 pandemie. Namens de NVvH zijn hier 2 vragen ingebracht waarbij de verwachting is dat begin volgende week hierover een multidisciplinair advies zal volgen. Het gaat om de 2 volgende vragen:

27-03

Recentelijk heeft LOGEX de Normtijden 2020 uitgeleverd. Op het besloten gedeelte van onze website leest u hier meer over (klik hier).

27-03

Uit webinar FMS 21 maart: Echo i.p.v. CT-thorax? Echo is een goede techniek om afwijkingen in de tijd te volgen, met name op de IC-afdeling. Om echografisch zichtbaar te zijn moeten afwijkingen tot aan de pleura reiken. Dit is in het begin van een COVID-19 infectie niet altijd het geval. Daarnaast is er bij echografie van de thorax nauw contact tussen arts en patiënt, dus verhoogd besmettingsrisico.

25-03

De NVvH organiseerde op dinsdag 24 maart een tweede webinar voor chirurgen over COVID-19. 

Sprekers:

25-03

De NVvH hanteert de volgende regels (voor fysieke nascholingen en webinars):

25-03

Beste aios, opleiders en plaatsvervangend opleiders,

De VAGH, het Concilium Chirurgicum en het Bestuur van de NVvH organiseren donderdag 26 maart 17.00 - 17.45 uur een webinar, specifiek voor aios en hun (plv) opleiders, ten tijde van de COVID 19-epidemie.

We gaan in dit webinar dieper in op de ontwikkelingen rondom en gevolgen van COVID 19 voor de aios in opleiding Heelkunde. Ook zal een aios Heelkunde uit het Amphia ziekenhuis te Breda ervaringen delen uit de dagelijkse werkpraktijk.

Sprekers zijn:

25-03

De besturen van de NVvH en NVA hebben besloten om de Chirurgen- en Anesthesiologendagen op 28 en 29 mei 2020 te annuleren. Momenteel zijn er nog veel onzekerheden over de COVID-19 crisis waar wij als chirurgen hoogstwaarschijnlijk de komende weken, al dan niet maanden, nog volop mee bezig zijn. Daarom kiezen zowel de NVvH als de NVA ervoor om de congressen niet te verplaatsen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de Najaarsdag in november wel doorgaat en hopen u daar allen te zien.  

Pagina's