Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

 

19-12

Gebruik van consulten op afstand

Medisch specialisten maken veel gebruik van de mogelijkheid om consulten op afstand te registreren. Het gaat dan om beeldbellen, het belconsult en het schriftelijke consult. Vooral het belconsult wordt veel gebruikt, maandelijks zo’n 200 duizend keer. Dat blijkt uit de Informatiekaart consulten op afstand van de NZa. Voor de heelkunde gaat het om ongeveer 4% van het totaal aantal bezoeken polikliniek en eerste hulp (2018).

 

 

 

18-12

Contracteren in de medisch specialistische zorg

De NZa heeft twee documenten gepubliceerd over contracten in de medisch specialistische zorg.

In de Monitor inhoud contracten medisch specialistische zorg 2018 concludeert de NZa dat de contractafspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken, nog niet aansluiten bij de ambitie om te belonen voor goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking. De NZa ziet in 2018 nog maar weinig alternatieve contractvormen gericht op waarde en integrale zorg. Lokaal zijn volgens de NZa wel goede voorbeelden te vinden.

De Signaalanalyse ‘Innovatieve financiële afspraken binnen het ziekenhuis; ervaringen van ziekenhuizen en MSB’s in hun zoektocht naar minder productiegedreven zorg’ bevat een weergave van gesprekken en interviews die de NZa heeft gehad met bestuurders van ziekenhuizen en MSB’s over innovatieve financiële afspraken.

Het gehele nieuwsbericht is te vinden op de website van de NZa via onderstaande link:

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/omslag-in-contracten-medisch-specialistische-zorg-blijft-vooralsnog-uit

 

12-12

Commissie NZa Regelgeving - Registratiewijzer 2020

Zeer verheugd kan ik u mededelen dat de nieuwste versie van de Registratiewijzer 2020 gepubliceerd is op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Ten opzichte van 2019 is er een aantal belangrijke wijzigingen.

Per 1-1-2020 vervalt de verplichting dat 'fysiek face-to-face contact’ tussen zorgverlener met poortfunctie en patiënt aan het begin van een zorgtraject moet plaatsvinden. 

De regelgeving omtrent parallelliteit wordt per 2020 sterk vereenvoudigd. Zorgprofessionals maken nu zelf de afweging of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Tevens wordt de term ‘behandeling’ losgelaten in de regels omtrent parallelliteit, waarmee beter wordt aangesloten bij de praktijkvoering in de medisch specialistische zorg.

Ook wordt er per 2020 een prestatie geïntroduceerd die het mogelijk maakt om klinische zorg thuis te kunnen registreren en declareren. Tevens is de klinisch technoloog opgenomen als beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uit kan voeren.

 

De Registratiewijzer 2020 (PDF) bevat een overzicht van de meest gestelde vragen over registratie. Naast de geldende regelgeving wordt bij de vragen ook een nadere toelichting gegeven.  

Het Excel document geeft een overzicht van de wijzigingen van 2020 ten opzichte van 2019.

 

De Registratiewijzer en onderliggende documenten zijn te downloaden via onze website: www.demedischspecialist.nl onder het thema ‘Correct Registreren’.

 

4-12

Juiste zorg op de juiste plek

De behoefte aan zorg groeit en wordt steeds complexer. Om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg, streven wij naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. In het Hoofdlijnenakkoord MSZ zijn hierover afspraken gemaakt. Ook de NVvH heeft zich hieraan gecommitteerd. Netwerkgeneeskunde is een goede manier om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.

 

Op de website van de FMS is een aantal voorbeelden te vinden van ZODJP. Indien u zelf mee werkt aan een mooi project in het kader van juiste zorg op de juiste plek en/of netwerkgeneeskunde kunt u dit indienen. Het is de bedoeling dat zo veel als mogelijk voorbeelden worden gedeeld.

 

Subsidiemogelijkheden

Al eerder hebben wij u gewezen op subsidiemogelijkheden voor ZODJP via ZonMw. Op 10 december aanstaande wordt een aantal subsidierondes nogmaals opengesteld.
Hier vindt u nadere informatie: subsidiemogelijkheden ZODJP ZonMw

09-04

Handreiking interne verdeling binnen MSB’s

De FMS Commissie Verdeelmodel en Normtijden heeft van het bestuur van de FMS het verzoek gekregen om een handreiking te ontwikkelen voor de interne verdeling van de financiële middelen binnen de MSB’s over het jaar 2020. Aanleiding is de uitbraak van het corona virus.

09-04

50.000 euro bij overlijden en 30.000 euro in geval van arbeidsongeschiktheid door een IC-opname. Twee artsen van het UMC Utrecht hebben een steunfonds opgezet voor zorgverleners die intensief werken met covid-19-patiënten. Een van deze artsen was Marijn Houwert, traumachirurg in het UMCU en voorzitter van de NVvH Congrescommissie. In Nieuwsuur vertelt Marijn over het initiatief.

08-04

De NVvH organiseert op dinsdag 7 april om 18.30 uur een vierde webinar voor chirurgen over COVID-19.

Programma

  • Korte toelichting benodigde capaciteit voor non-COVID zorg - Jaap Bonjer
  • Aansturing non-COVID zorg door NZA - Marian Kaljouw
  • Protocol pre-operatieve screening - Roel Bakx
  • Korte update subverenigingen - Voorzitters subverenigingen

Bekijk de webinar (alleen voor leden)

08-04

We doen een oproep aan alle chirurgische centra in Nederland om COVID-19 positieve patiënten die een operatie hebben ondergaan te melden aan een van de studiecoördinatoren (Willemijn van der Plas, Pieter Steinkamp, Pascal Jonker, Schelto Kruijff, Jean-Paul de Vries) via telefoon (0625649202) of email (covidsurg@umcg.nl).

06-04

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. Het gaat bijvoorbeeld om zorg voor mensen met kanker, hartproblemen of neurologische problemen. 

06-04

We invite you to participate in the Chinese Dutch Italian webinar on Surgery during the pandemia of COVID-19. The webinar is jointly hosted by the Chinese Society of Colorectal Surgery and the Dutch Society of Surgery.

Date: April 8th
Time: 13.00 – 15.00 (Dutch time) 19.00 – 21.00 (Beijing Time)

Chairs and co-chairs
Jaap Bonjer, Antonino Spinelli, Zhongtao Zhang and MinhuaZheng

Program (April 8th)

02-04

De NVvH organiseerde op woensdag q april een derde webinar voor chirurgen over COVID-19. Thema van de webinar is bescherming van de non-COVID chirurgische zorg.

LET OP: Wij verzoeken u dringend de inhoud van dit webinar vertrouwelijk te behandelen en deze niet te delen of op sociale media en andere media mededelingen over de inhoud te doen.Laten we zorgen dat wij dit overleg en het delen van de video’s van dit overleg met elkaar mogelijk kunnen houden. 

Pagina's