Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuws

Nieuws

05-07

Op 4 juli 2019 heeft er bij de NVvH een levendige bijeenkomst plaats gevonden over de bekostiging van de medisch specialistische zorg. De NZa was bij ons te gast en heeft ons bijgepraat over de plannen voor de toekomstige financiering en heeft een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving per 2020 met ons besproken. Er was veel discussie waarin voor- en nadelen van te maken keuzes zijn besproken en wederzijdse zorgen zijn gedeeld.

05-07

E-Health en digitalisering worden steeds belangrijker. Ook dit jaar publiceert de NZa daarom weer een Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020. Deze publicatie geeft een overzicht van de ruimte die zorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren hebben voor de inzet van digitale zorg en ondersteuning.

05-07

Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician Assistant (PA) tot één van de negen beroepen die zich in het BIG-register kunnen registreren. Voor de NVvH en de NAPA was dat aanleiding om het  Consensusdocument Taakherschikking Heelkunde uit 2017 te actualiseren. Graag brengen wij dit geactualiseerde document bij u onder de aandacht.

02-07

In het voorjaar van 2018 heeft het NVvH bestuur ingestemd met ‘het BBV Projectplan Normtijden’. Een belangrijk doel van dit project was om voor de totale Heelkunde alle normtijden te herijken op het niveau van zorgactiviteiten. De beoogde invoeringsdatum was 1 januari 2019. Door omstandigheden is in 2018 geen uitvoering gegeven aan ‘het BBV Projectplan Normtijden’. Momenteel pakken wij dit proces weer op zodat de normtijden per 2020 herijkt zijn.

27-06

Vanaf 26 juni kunt u versie 3.3 van de Diagnosethesaurus en 2.4 van de Verrichtingenthesaurus downloaden. De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.0.

In de bijlage vindt u de volledige lijsten van de Heelkunde en de was-wordt-lijsten voor de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Daarnaast vindt u bijgevoegd de release notes van beide thesauri. In deze documenten zijn onder andere de wijzigingen per specialisme opgenomen.

Voor de Heelkunde zijn de belangrijkste wijzigingen:

26-06

Het onderzoek onder aios en chirurgen naar alertheid voorafgaan, tijdens en na de dienst, is afgerond. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de chirurgendagen op 16 mei jl.

26-06

Op de beleidskaderdagen in januari is een start gemaakt met het nieuwe Strategisch Beleidsplan richting 2024. De afgelopen maanden zijn 5 werkgroepen met de volgende 6 thema’s aan de slag gegaan:

25-06

In het project ‘Let’s talk safety’ heeft de NVvH in samenwerking met het Jonh Hopkins instituut in Boston een korte, gevalideerde vragenlijst ontwikkeld voor het meten van het patientveiligheidsklimaat in de peri-operatieve setting. Er ligt nu een prototype dat klaar is om in de praktijk te worden getoetst op praktische bruikbaarheid. Het project is gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

24-06

Vanaf 26 juni kunt u versie 3.3 van de Diagnosethesaurus en 2.4 van de Verrichtingenthesaurus downloaden. De thesauri zijn gepubliceerd in uitleverformaat 4.0.

In de bijlage vindt u de volledige lijsten van de Heelkunde en de was-wordt-lijsten voor de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Daarnaast vindt u bijgevoegd de release notes van beide thesauri. In deze documenten zijn onder andere de wijzigingen per specialisme opgenomen.

Voor de Heelkunde zijn de belangrijkste wijzigingen:

Pagina's