Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Reactie NVvH

Actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft gisteravond 26 november in een uitzending aandacht besteed aan de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland. Het bestuur van de NVvH betreurt de uitzending, omdat daar een onvolledig en daarmee verkeerd beeld van de kwaliteit van de borstkankerzorg is geschetst. Dit kan voor onnodige onrust onder patiënten leiden.
Ruim voor de uitzending heeft de NVvH Nieuwsuur schriftelijk voorzien van de juiste context en feiten. 

Op dinsdagmiddag 9 oktober a.s. vindt het tweede thematische symposium van SONCOS plaats in het Singer Museum te Laren.

Tijdens dit symposium zal er worden gesproken over de multidisciplinaire kwaliteitsnormen, welke u via deze link en het besloten gedeelte van de website kunt vinden. 

U kunt zich online inschrijven via http://www.soncos.org of via www.congresscare.com.

 

In de ochtend sessie zal de pathofysiologie en verschillende beademingsstrategieen worden doorgenomen.
In de middagsessie zullen alle extracorporele technieken die momenteel beschikbaar zijn worden doorgenomen.
Zie ook bijgevoegde digitale versie van de folder met programma

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de definitieve tarieven vastgesteld van het DOT-pakket, de nieuwe declaratiestructuur voor ziekenhuizen. Een aantal tarieven is aangepast ten opzichte van eerdere uitleveringen in 2011, en andere tarieven zijn voor het eerst vastgesteld. Met deze zogeheten correctierelease, die door DBC-Onderhoud is voorbereid en door de NZa is vastgesteld, zijn alle tarieven voor de ziekenhuiszorg voor volgend jaar bekend.

Het Nederlands Tijdschrirft voor Geneeskunde (NTvG) ernaar om voor ieder specialisme binnen de geneeskunde een sectieredacteur te hebben. Vanwege het verstrijken van de termijn van de huidig heelkundig sectieredacteur is het NTvG per 1 januari 2016 op zoek naar een opvolger. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde stelt haar leden in de gelegenheid hierop te reflecteren en vraagt uw aandacht voor de vacature.

Door de implementatie van normering en certificering is de afgelopen jaren er veel aandacht geweest voor de zeer gespecialiseerde en gedifferentieerde zorg. Deze ontwikkelingen hebben inmiddels een grote impact op de concentratie en spreidingsontwikkelingen binnen de medisch specialistische zorg en zijn een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de NVvH. Daarentegen is de aandacht voor de algemene chirurgie beperkt geweest. Langzaam is de laatste twee jaar binnen de vereniging het gesprek over de positie van de algemene chirurgie binnen de heelkunde al wel op gang gekomen.

Voortgang LHCR-lite
In juni 2014 bent u door de NVvH en IVZ geïnformeerd over de LHCR-lite, de vereenvoudigde online Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie met spiegelinformatie. Omdat we regelmatig vragen krijgen over deelname van ziekenhuizen, informeren wij u graag over de stand van zaken. 

Kent u een inspirerend en praktisch initiatief waarmee de communicatie tussen zorgverlener en patient/client op de werkvloer verbeterd is?

Meld u dit dan voor 1 November 2014 aan de Medisch Contact Communicatieprijs via communicatieprijs@medischcontact.nl

In de bijlage vindt u meer informative over de communicatieprijs.

 

 

 

Pagina's