Header image

Site tools

Contact

Bezoekadres
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica 6e etage, gebouwdeel A
   
Contact
030 282 33 27 E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

13-03

Op 26 - 28 juni vindt het 32e European Annual Congress on Surgical Infections plaats in Dublin, Ierland. De SIS-E staat bekend om zijn persoonlijke benadering en zijn open discussies, en biedt u nieuwste inzichten in diverse soorten chirurgische infecties.

07-03

De richtlijn Fracturen bij kinderen is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase.

De richtlijn is vanaf 2016 herzien door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van drs. J.B. Sintenie. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De NVvH wil alle deelnemers aan de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de conceptrichtlijn bedanken voor hun bijdrage.

06-03

De richtlijn Littekenbreuken is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase.

De richtlijn is vanaf 2016 herzien door een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van dr. S. Nienhuijs. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De NVvH wil alle deelnemers aan de werkgroep en de leden die commentaar hebben geleverd op de conceptrichtlijn bedanken voor hun bijdrage.

19-02

De richtlijn fractuur-gerelateerde infecties (voorheen infecties na osteosynthese) is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase.

19-02

De richtlijn handfracturen is vanaf heden beschikbaar via de richtlijnendatabase.

13-02

Vanaf dinsdag 12 februari 19:00 uur kunt u zich registreren voor de Chirurgendagen 2019: 'ECHT Heelkunde'.

In 2019 staan de chirurgendagen in het teken van ECHT Heelkunde. ECHT Heelkunde vóór en over ECHTE chirurgen. Als ECHTE chirurgen staan ons uitdagingen en kansen te wachten vanuit Hoofdlijnenakkoord en maatschappelijke vraagstukken. ECHTE chirurgen nemen hierin de regie, zoals ECHTE chirurgen in complexe patiëntenzorg gewend zijn.

12-02

Vandaag publiceert accountantskantoor BDO de resultaten van hun benchmark ‘Ondernemen in het hart van de zorg?’. BDO deed onderzoek naar het ondernemerschap van medisch specialistische bedrijven (MSB’s). De Federatie Medisch Specialisten heeft met enige verbazing het rapport van BDO gelezen want een aantal conclusies zijn tegenstrijdig aan de conclusies die de NZa afgelopen oktober trok in de monitor integrale bekostiging.

De Federatie heeft op haar website hierop gereageerd.

07-02

Van de negen goedgekeurde projecten in het kader van Leading the Change, zijn 4 chirurgische onderzoeksprojecten gehonoreerd. De onderwerpen maken deel uit van de Kennisagenda van de NVvH en zijn geprioriteerd door de Werkgroep Zorgevaluatie.

Het gaat om de volgende zorgevaluatiestudies:

07-02

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) heeft een SKMS subsidie toegekend gekregen voor het project “Kunstmatige Intelligentie; Naar optimale ondersteuning van de zorgprofessional.” Over 5 tot 10 jaar zal onze zorg er drastisch anders uit zien. Veel ontwikkelingen hierin zijn technologie gedreven. Een van de meest belovende technologieën is die van kunstmatige intelligentie in de breedste zin van het woord. Hieronder vallen bijvoorbeeld Machine Learning en Deep Learning. Vandaag de dag zijn er al verschillende toepassingen. Echter, de kennis hiervan binnen de ziekenhuizen en bij medisch specialisten is beperkt. Laat staan dat het tot daadwerkelijke implementatie en gebruik komt.

Pagina's